Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med klimatstöd till eldriven pump

Bevattning av ett fält.

Genrebild: bevattning av ett fält

Lantbrukaren Ulf Smedberg i Ekeby får drygt 100 000 kronor i stöd från Klimatklivet för att byta ut en fossil dieselpump till en eldriven pump. Investeringen beräknas minska koldioxidutsläppen med 40 ton per år. Nu är det dags för en ny ansökningsomgång, så fler kan söka stöd till klimatsmarta investeringar.

För att fylla bevattningsdammen och trycksätta vattnet till bevattningsmaskiner har lantbrukaren Ulf Smedberg en dieselpump som han vill byta ut till en eldriven pump. Nu har han beviljats drygt 100 000 kronor i stöd från Klimatklivet till investeringen. Enligt ansökan beräknas minskningen av koldioxidutsläpp bli 40 ton per år och även ge en energieffektivisering på cirka 60 procent.

– Att ställa om till eldrift av en bevattningspump är ett bra exempel på en fysisk investering med stor klimatnytta som kan genomföras på gårdsnivå, säger Natalie Hafdelin, som handlägger ansökningar för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Energikonvertering inom lantbruk är ett av de områden som Naturvårdsverket ser mycket positivt på när de beslutar om stöd från Klimatklivet.

Ny ansökningsomgång

Upp till fem miljarder kronor kan i år fördelas till den gröna omställningen genom det statliga stödet Klimatklivet. Det är en kraftig förstärkning jämfört med tidigare år. Medel fördelas vid tre ansökningsomgångar under året. Den 3-11 juni är det dags för årets andra omgång. Då är det öppet för företag och organisationer att söka stöd för investeringar som minskar växthusgaser.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen vid frågor om Klimatklivet.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Medlen kommer delvis från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner.

Länsstyrelsen vägleder sökanden och stödjer Naturvårdsverket i handläggningen. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss