Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotska Sandöns andra naturvårdsbränning planeras under försommaren

Tallskog med mossig mark. En brandlinje med låg eld sveper in från vänster.

Under 2022 genomfördes den första naturvårdsbränningen på Gotska Sandön. Det är i första hand bränslet i marknivå som eldas och glödbränns. Foto: David Skoog

2022 genomfördes den första naturvårdsbränningen på Gotska Sandön med gott resultat. Nu är arbetet med öns andra naturvårdsbränning i sitt slutskede och planeras genomföras i sena maj eller första delen av juni – om vädret tillåter.

Att genomföra kontrollerade bränder, så kallade naturvårdsbränningar, är en del av skötseln av Gotska Sandön. Genom att kontrollerat låta delar av skogen brinna tryggas både djurens och människornas fortsatta vistelse på ön.

Brand har varit ett naturligt inslag för skogarna på Gotska Sandön genom historien, men sedan 1917 har ingen större naturlig brand inträffat. När inga bränder sker växer sig den lättantändliga markvegetationen starkare, och successivt blir riskerna med en okontrollerad brand större och större. För att skapa säkrare zoner kring de bebyggda områdena på Gotska Sandön, och för att främja de arter som gynnas av bränd skog, ingår naturvårdsbränningar i skötselplanen för Gotska Sandön och en tydlig brandplan finns.

Årets naturvårdsbränning

I år planeras två områden för naturvårdsbränning om en total area på ca 20 hektar. Dels är det 8 hektar vid området Stummeldansen som återstår från de planerade 30 hektaren år 2022. Dels ett nytt område om ca 12 hektar som ligger strax innanför stranden Las Palmas på öns östra sida som kallas Tomtebo.

Naturvårdsbränningen utförs av ett kompetent bränningslag i samverkan med räddningstjänsten, SOS Alarm, Kustbevakningen, brandflyget med flera. Naturvårdsbränningen är en del av projektet Life2Taiga.

När sker årets bränning?

Som alltid med naturvårdsbränningar är det säkerheten och vädret som styr. En naturvårdsbränning kan bara ske när väder- och markförhållanden när gynnsamma. Lagom uttorkning av marken, väder, vind och meteorolgiska förhållanden måste vara rätt. Det är därför svårt att i förhand bestämma exakta datum för bränning.

Som läget är just nu är markförhållandena i de tänkta bränningsområdena alldeles för blöta för att ge den naturvårdseffekt som önskas. Det är därför troligt att årets naturvårdsbränning som tidigast kan starta i början eller mitten av juni. Men det kan även bli så att bränningen får skjutas på framtiden och genomföras senare eller vänta till kommande år om inte förhållandena blir rätt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss