Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotlands första biogasanläggning på gårdsnivå är på gång

Biogasanläggning omgiven av träd och fält.

Genrebild som visar en biogasanläggning.

Stallause gård i Stånga har beviljats närmare 6 miljoner kronor i stöd genom Klimatklivet för att bygga en biogasanläggning med egen el- och värmeproduktion. Det är den första biogasanläggningen på gårdsnivå som etableras på Gotland och investeringsstödet är avgörande för att satsningen ska bli av.

Investeringsstödet på 6 miljoner kronor från Klimatklivet täcker 60 procent av kostnaden för att bygga den planerade biogasanläggning på Stallause gård.

– Stödet är 100 procent avgörande. Vi hade inte kunnat motivera investeringen utan det, säger Mattias Pettersson, som driver Stallause gård tillsammans med sin syster Elise.

Gården har mjölkproduktion och cirka 300 hektar åkermark. Under de första åren är det främst klimatnyttan som blir den stora vinsten av att anläggningen kommer på plats. På längre sikt tror Mattias Pettersson att biogasanläggningen kommer stärka företaget, främst ekonomiskt men förhoppningsvis även ur ett beredskapsperspektiv.

– Vår produktion drar mycket el hela tiden så det är otroligt värdefullt att ha tillgång till egen el med jämn produktion. Eventuellt kommer vi satsa på en anläggning som även går att köra fristående, så vi inte påverkas om det blir strömavbrott. Men det beror på hur den ekonomiska kalkylen går ihop i slutändan, säger Mattias Pettersson.

Reglerna för det statliga investeringsstödet Klimatklivet ändrades för två år sedan, då elproduktion från just biogasanläggningar blev stödberättigande. Investeringar i annan elproduktion, såsom från vind eller sol, ger fortfarande inte möjlighet till ekonomiskt stöd.

– Vi trodde nog att fler skulle komma in med ansökningar för biogasanläggningar när reglerna ändrades, men på Gotland är det hittills bara Stallause som har sökt. Jag hoppas att fler lantbrukare inspireras till att se över sina förutsättningar för egen biogasproduktion nu när en gård har fått stöd beviljat, säger Anna Sorby, klimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Stöd på närmare 5 miljarder i år

Totalt har 62 åtgärder på Gotland fått sammanlagt 115 miljoner kronor i stöd genom Klimatklivet, med det beslutade stödet till Stallause gård inräknat. Det finns mycket medel att söka både i år och de närmaste åren – närmare 5 miljarder kronor kan fördelas ut i Sverige under 2024. De flesta åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp är värda att titta närmare på om det finns möjlighet till stöd.

– Har man en idé om hur man kan minska sin verksamhets klimatpåverkan så tycker jag man ska kontakta oss på länsstyrelsen och stämma av om det finns potential för stöd och hur man i så fall går tillväga. Vi finns alltid till hands för vägledning, säger Anna Sorby.

Kommande ansökningsomgångar för Klimatklivet i år är 3-11 juni och 1-8 november. Det kommer också utlysningar för installation av publika laddstationer under perioderna 25 mars-5 april och 14-25 oktober.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen vid frågor om Klimatklivet

anna.sorby@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 93 86
agneta.green@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 93 58
mattias.sandgren@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 93 14

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Medlen kommer delvis från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner.

Länsstyrelsen vägleder sökanden och stödjer Naturvårdsverket i handläggningen. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss