Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hallå där Maria Eriksson – Gotlands nyaste länsveterinär!

Länsveterinär Maria Eriksson

Sedan årsskiftet har Gotland två länsveterinärer. Då började Maria Eriksson att jobba tillsammans med Ebba Schwan. Nu när Maria har varit på plats en tid är det läge att få veta lite om henne, som att hon vill göra länsveterinärernas arbete mer synligt. ”Länsstyrelsen ska vara en resurs, inte bara en kontrollmyndighet”, säger Maria Eriksson.

Vad har du jobbat med innan du blev länsveterinär?
Jag har bland annat jobbat på distriktsveterinärerna med lantbrukets djur och häst. Jag har också haft en privatpraktiserande veterinärverksamhet under flera år, parallellt som jag drev en gård med dikor och maskinstation. Därefter har jag jobbat på SMAK Certifiering med revision mot olika standarder, som till exempel ekologiskt och KRAV. Nu senast arbetade jag med elever och utveckling av djurvårdsprofilen på naturbruksgymnasiet vid Gotland Grönt Centrum.

Vad fick dig att söka jobbet som länsveterinär?
Jobbet som länsveterinär innebär en härlig utmaning där jag med min praktiska bakgrund hoppas kunna bidra med mycket erfarenhet. En anledning är också att jag inte kan jobba fysiskt i samma utsträckning längre på grund av reumatism.

Är det någon skillnad på Ebbas och ditt uppdrag?
Vi jobbar mycket tillsammans och har stöd av varandra, men vi har också delat upp olika ansvarsområden. Mina är framför allt läkemedel på gård, djurhälsopersonal, primärproduktion, hästpass och att hålla mig uppdaterad inom antibiotikaresistens samt att vara ett stöd för våra djurskyddshandläggare vid behov.

Hur har första tiden varit?
Det är mycket att sätta sig in i, men jag trivs jättebra. Rollen innebär mycket eget ansvar och möjligheter att styra sitt arbete. Det är en styrka att vara två länsveterinärer och kunna diskutera med varandra.

Är det något speciellt du vill genomföra, utveckla eller uppnå?
Jag har en ambition att vi ska bli mer synliga och vara tillgängliga. Jag vill att lantbrukare och djurhälsopersonal ska se oss som en stödfunktion och känna att de kan kontakta oss. Länsstyrelsen ska vara en resurs, inte bara en kontrollmyndighet.

Har du några egna djur?
Jag har en jaktlabrador som är under utbildning till tjänstehund. I maj kommer jag vara tjänstledig i två veckor för att gå en grundutbildning inom försvaret. Sedan ska jag och min hund Naala fortsätta vår utbildning tillsammans under året, för att bland annat lära oss att söka efter människor och spåra tillsammans med Hemvärnet.


Ebba Schwan började som länsveterinär i höstas och om henne kan du läsa här:
Hallå där Ebba Schwan – Gotlands nya länsveterinär!

Om länsveterinärernas arbete

En länsveterinär har ett ansvar i länet för att livsmedelsproduktion, inklusive djurhållning, genererar säkra livsmedel. Till exempel hanterar och vägleder länsveterinärer olika insatser vid anmälningspliktiga sjukdomsutbrott hos djur. De har också ett ansvar för att personal inom djurens hälso- och sjukvård arbetar på ett bra sätt, att de till exempel har rätt kompetens för den vård de utför, har rätt smittskyddsrutiner eller förskriver antibiotika på ett ansvarsfullt sätt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss