Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan fler företag ställa om med stöd från Klimatklivet

Ett par fötter som vandrar i ett skogslandskap och logotypen för Klimatklivet.

Upp till fem miljarder kronor kan i år fördelas till den gröna omställningen genom Klimatklivet. Det är en kraftig förstärkning jämfört med tidigare år. Laddinfrastruktur och energikonverteringar inom jordbruk och industri är några av de områden där Naturvårdsverket ser särskilt goda möjligheter för investeringar som bidrar till klimatnytta.

Under perioden 4-15 mars kan företag och organisationer söka det statliga stödet Klimatklivet för att genomföra klimatinvesteringar. Medel till projekt som på ett effektivt sätt bidrar till omställningen och klimatmålen kommer att fördelas vid tre ansökningsomgångar under året, varav det här är den första.

– Vi ser positivt på att Klimatklivet kan fortsätta att stötta den gröna omställningen. Vid sidan om klimatnyttan bidrar omställningen även till ökad konkurrenskraft, trygghet för många företag och till Sveriges beredskap, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Sedan starten år 2015 har Klimatklivet bidragit med sammanlagt 13,3 miljarder kronor till olika klimatåtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Stöd ges till både stora och små åtgärder inom industri, transport och jordbruk.

Hittills på Gotland har 62 olika åtgärder fått drygt 115 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Gotland var under 2023 det län i landet med näst flest ansökningar inom Klimatklivet per invånare. Bara i Kalmar län var intresset för att ansöka om stödet större. Gotland toppar också listan över beviljat stödbelopp från Klimatklivet per invånare.

En ny utvärdering som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket visar att Klimatklivet har varit verkningsfullt för att öka takten i klimatomställningen. I utvärderingen framgår att de företag som fått investeringsstöd har minskat sina utsläpp med cirka 50 procent mer än företag som inte fått stöd. Investeringsstödet bedöms ha särskilt stor betydelse för klimatinvesteringar som är dyra och har lång återbetalningstid, såsom investeringar för energikonvertering inom industri och jordbruk samt biogasproduktion. Klimatklivet har också bidragit till marknadsintroduktion och spridning av ny teknik, till exempel laddinfrastruktur, flytande biogas och elektrifiering av bergtäkter.

– Många klimatinvesteringar kan inte bli av utan stöd, säger Agneta Green.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Medlen kommer delvis från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner.

Länsstyrelsen vägleder sökanden och stödjer Naturvårdsverket i handläggningen. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss