Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pågående bekämpning av vresros och skogsklematis

En stor presenning på marken en bit upp från stranden, med stockar på som tyngder.

Bekämpning av vresros i Folhammars naturreservat med ny metod. Presenningen ska ligga kvar i två år för att förhoppningsvis ta död på vresrosen.

Vresros är en av de invasiva främmande arter på Gotland som utgör störst hot mot den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen provar nu en ny metod för att minska utbredningen. Länsstyrelsen gör också en insats för att begränsa skogsklematis, som ökar i snabb takt på Gotland.

Vresros breder ut sig i sandmarker och gör att andra växter och även insekter försvinner. I Folhammars naturreservat utanför Ljugarn gör Länsstyrelsen nu ett test med att täcka över ett bestånd av vresros, eftersom tidigare bortgrävningar inte har fungerat tillräckligt bra.

– Vi har klippt ner vresrosen och täckt över området med en stor presenning, som får ligga där i två år. Vi hoppas att vresrosen är känslig för övertäckning och dör av detta, säger Tiina Kumpula, som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vresros finns över hela ön, speciellt längs med kusterna, där den trivs i sanden och bildar ogenomträngliga buskage. Tiina Kumpulas råd till de som har vresros i villaträdgården är att hålla efter den hela tiden och framför allt se till att det inte blir några nypon.

– Vresros kan bli förbjuden framöver, när nationella förteckningen kommer, säger hon.

Stort område bevuxet med skogsklematis.

Skogsklematis breder ut sig i ett stort område.

Den andra av Länsstyrelsens pågående insatser är vid Själsö. Här är det skogsklematis som är problemet.

– Det finns ingen lagstiftning för skogsklematis, men det är en ”bråttomart”, för den är i ett expansivt skede på Gotland, speciellt runt Själsö, Axelsro, Ygne och i Visby. Därför är tidiga åtgärder viktiga.

Stora partier av skogsklematis har tagits bort i Själsöåns naturreservat, Brucebo naturreservat och vid Brucebo konstnärsgård.

– Länsstyrelsen kommer fortsätta ta bort skogsklematis i flera omgångar och hoppas på så sätt att utrota beståndet på sikt. Skogsklematis sprids med vinden, så det är bra om privata markägare också agerar och tar bort den vart eftersom, genom att klippa ner längs marken eller dra upp rötterna när den inte har frön, säger Tiina Kumpula.

Närbild på blommande vresros och skogsklematis.

Vresros och skogsklematis i blom.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss