Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens yttrande över Heidelberg Materials ansökan

Täktverksamhet Slite

Länsstyrelsen har nu yttrat sig över Heidelberg Materials ansökan om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet.

– Vi ser att bolaget ansträngt sig för att beskriva hur den planerade verksamheten kommer att påverka omgivningen, de har också föreslagit ett antal skyddsåtgärder för att mildra påverkan, säger Stefan Persson, enhetschef vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Bolaget söker tillstånd för att bryta maximalt 114 miljoner ton sten, fördelat på 3,8 miljoner ton per år under en period om 30 år.

I sitt yttrande anser länsstyrelsen att bolagets ansökan bör kompletteras med ytterligare undersökningar och bedömningar i vissa delar för att ansökan ska anses komplett. Bland annat anser myndigheten att bedömningarna kring eventuell påverkan på vattnet i Tingstäde träsk behöver bli säkrare.

Vidare anser länsstyrelsen att:

  • Bolaget bör söka dispens för fler arter, det gäller exempelvis svartfläckig blåvinge och svärdkrissla.
  • Länsstyrelsen anser att bolaget behöver komplettera sin motivering och sina åtaganden för att kunna få undantag från förbud att försämra grundvattnet.
  • Länsstyrelsen vill att bolaget detaljerar beskrivningen för hur transportbandet och tunneln mellan File-hajdar och Östra brottet ska utformas för att kunna bedöma hur verksamheten påverkar boende i området samt det rörliga friluftslivet.
  • Vidare anser länsstyrelsen att bolaget bör undersöka och beskriva ytterligare sätt att minska mängden vatten som pumpas rakt ut i Östersjön.

Stefan Persson betonar vikten av att alla aspekter vägs in i ansökan.

– Det är en mycket omfattande verksamhet, dessutom i ett känsligt område så det är inte så konstigt att ansökan blir omfattande, säger han.

Det är nu upp till mark- och miljödomstolen att avgöra hur ärendet ska fortlöpa.

– Det första steget för domstolen i dessa fall brukar vara att se över yttrandena och även ge bolaget en möjlighet att bemöta dem. Normalt sett så brukar bolaget be om tid för att komplettera med vissa undersökningar och bedömningar, säger Stefan Persson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss