Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omgivningen måste agera när unga blir utsatta för våld

Illustration av ett hjärta och ett svärd

Nästan en fjärdedel av tjejer i åldrarna 16–24 år i Sverige har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Den årliga kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt fokuserar i år på vad omgivningen kan göra för att hjälpa unga som blir utsatta för eller utsätter någon annan för våld.

– En viktig pusselbit i arbetet mot våld i ungas partnerrelationer är kunskapen hos alla runtomkring. Vuxna som möter unga, i sitt arbete, i sitt ideella engagemang eller hemma behöver kunna se och våga fråga. Även vänner och andra åskådare spelar en viktig roll för att upptäcka och förebygga våld, säger Linnea Gahm, samordnare och strateg på enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. Kampanjen, som pågår under februari och mars, sprids för åttonde året i rad via sociala medier och genom tryckt material. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om våld i ungas partnerrelationer, både hos de unga själva och hos vuxna som möter unga.

– Att delta i och sprida kampanjen är ett av flera sätt vi på Gotland arbetar med de här frågorna. Parallellt pågår bland annat ett arbete inom Region Gotland med att implementera den våldsförbyggande metoden ”Mentorer i våldsprevention" i länets skolor. Från länsstyrelsens sida är vi också delaktiga i en pilotstudie på Högbyskolan i Hemse som syftar till att göra skolan till en trygg plats, säger Linnea Gahm.

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

– Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation. Vi behöver alla oavsett ålder höja våra kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke”, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fakta om våld i ungas partnerrelationer

Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Risken för våld ökar dessutom när den utsatta försöker lämna relationen. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning. Våldet i ungas relationer är precis lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även våld med dödlig utgång.

Källor:
Våld i ungas parrelationer, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.
Dödligt partnervåld mot unga, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss