Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska stärka socknarnas beredskap och motståndskraft

Projektet Stark socken är ett samarbetsprojekt mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Starkare Gotland genom Röda Korset. Syftet är att utveckla Gotlands civila försvar genom att stärka den gemensamma motståndskraften med hjälp av hemberedskap och samverkan lokalt inom varje socken. Projektet ska även bidra till landsbygdsutveckling genom att stärka socknarnas varumärke och öka attraktionskraften för landsbygden genom trygghet och gemenskap.

Det försämrade omvärldsläget i kombination med utmaningarna att leva på en ö gör att alla som bor och vistas på Gotland befinner sig i ett utsatt läge. Hur vi klarar påfrestningar som till exempel elavbrott, vattenstörningar eller störningar i livsmedelsleveranser är avgörande.

– På Gotland finns en stark kultur och vilja av att värna och hjälpa varandra. Det är en kultur vi ska vara stolta över och rädda om. Viljan att bidra genom att utvecklad hemberedskap är stor och många verksamheter är engagerade. För att tillvarata detta engagemang startar nu projektet Stark socken, säger Maja Allard, beredskapsstrateg och projektledare vid Region Gotland.

Alla socknar på Gotland bjuds in att delta i projektet som i första fasen innebär att inventera beredskap, förmåga och behov av att stärka hemberedskapen inom till exempel vatten, livsmedel, värme, el, brand, olycka, informationskanaler. När inventeringen är klar kommer det att finnas möjlighet till stöd och utbildning via projektets samarbetspartners, vilka i nuläget är Hushållningssällskapet på Gotland, bygdegårds- och hembygdsföreningar, Vuxenskolan, Svenska kyrkan, pensionärsföreningar, RF-SISU Gotland, frivilliga försvarsorganisationer, Hela Sverige ska leva och räddningstjänsten. Finansiering av projektet sker med statliga och regionala medel samt EU-bidrag.

Parallellt med arbetet med Stark socken sker ett projektarbete med trygghetspunkter på Gotland. Projektet Trygghetspunkter syftar till att stärka gotlänningarnas förutsättningar att stanna kvar i hemmet vid kris eller krig. En analys genomförs nu för att definiera behov och omfattning av trygghetspunkter på Gotland utifrån demografiska, geografiska och samhällsviktiga förhållanden. En del i projektet är att se var trygghetspunkter kan finnas på Gotland, vad de ska erbjuda, hur de ska utrustas, bemannas och aktiveras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss