Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lina Holmgren blir ny landsbygdsdirektör

Lina Holmgren, landsbygdsdirektör. Foto: David Skoog

Lina Holmgren, länsstyrelsens nya landsbygdsdirektör. Foto: David Skoog.

Lina Holmgren blir ny landsbygdsdirektör på länsstyrelsen. Lina kommer närmast från tjänsten som stabschef vid avdelningen för regional utveckling på Region Gotland och efterträder Sanna Palomaa.

– Jag är både glad och ödmjuk inför mitt nya uppdrag. Att få jobba med landsbygds- och jordbrukspolitiken och med den del av näringslivet som har jord- och skogsbruket som bas ser jag verkligen fram emot. Det är grundläggande för mycket annat av betydelse för Gotlands utveckling, säger Lina Holmgren.

Lina Holmgren är har tidigare arbetat med lokal och regional utveckling vid Tillväxtverket och på Sveriges lantbruksuniversitet där hon disputerat i skogshushållning med inriktning på skogliga landsbygdsstudier, hon har även forskat på miljöpolitik och naturresursförvaltning.

– Jag är glad över att vi har rekryterat Lina Holmgren till en av våra centrala befattningar. Lina kommer att leda vår landsbygdsenhet och vara en drivande kraft i myndighetens fortsatta arbete med att främja landsbygdsutvecklingen i länet, säger landshövding Anders Flanking.

Landsbygdsenhetens övergripande uppdrag är att arbeta regionalt för EU:s och Sveriges jordbruks-, fiske- och landsbygdspolitik. Uppdraget omfattar även veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedelskontroll, smittskydd och förprövning av djurstallar. Enheten arbetar också för att främja utvecklingen av de gröna näringarna och landsbygden samt deltar i framtagandet av regionala strategier.

Landsbygdsenheten består idag av 29 medarbetare. Lina Holmgren tillträder tjänsten den 23 april 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss