Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd för utökad täktverksamhet

Nordkalks fabrik på norra Gotland.

Nordkalks fabrik på norra Gotland.

Länsstyrelsen har yttrat sig angående Nordkalks ansökan om tillstånd för utökad täktverksamhet. Länsstyrelsen anser att ansökan innehåller en rad brister och att den därför bör avvisas.

– Vi anser bland annat det inte har tagits hänsyn till verksamhetens påverkan på det för Gotland så viktiga grundvattnet, säger Stefan Persson, enhetschef vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

I yttrandet skriver länsstyrelsen att den sökta verksamheten på ett betydande sätt riskerar att påverka miljön i de närliggande Natura 2000-områdena och att en prövning enligt Natura 2000 också behöver genomföras.

Då det endast sökts tillstånd för själva täkten och inte den integrerade verksamheten vid Storugns så anser länsstyrelsen att miljökonsekvenser undervärderats eller inte alls beskrivits.

Bakgrund

  • Nordkalk söker tillstånd för fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet inom tidigare tillståndsgivna områden mellan Kappelshamn och Lärbro. Utvidgningen sker bland annat genom brytning till större djup inom delar av nuvarande täktområde.
  • Brytningen omfattar maximalt 69,2 miljoner, fördelat på maximalt 3,6 miljoner ton/år
  • Bolaget lämnade in ansökan till mark- och miljödomstolen under sommaren 2023 och länsstyrelsen fick ansökan på remiss under hösten.
  • Mark- och miljödomstolen har nu bett länsstyrelsen och andra remissinstanser att yttra sig i sakfrågan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss