Höga temperaturer i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

4 miljoner till att utveckla vandringsleder på Gotland

Närbild på vandrares fot i steget på spång. Gräs växer bredvid spången. Kängan på foten är brun.

Dryga 4 miljoner kronor i stöd till vandringsleder på Gotland. Foto: David Skoog

Region Gotland har tillsammans med länsstyrelsen och ett nätverk av ledaktörer beviljats drygt fyra miljoner kronor från Tillväxtverket för att rusta upp och skapa nya vandringsleder runtom på Gotland.

Vandring är något som fått ett ordentligt ökat intresse på Gotland de senare åren. Flera längre vandringsleder har skapats, och under 2023 har ett lednätverk, där Region Gotland är sammanhållande, kommit till för att bland annat utveckla vandringsinfrastrukturen på ön. Med ett ökat intresse för vandring ställs också högre krav på antal vandringsleder samt kvaliteten och tillgängligheten på lederna. I en gemensam ansökan äskade därför Region Gotland och länsstyrelsen pengar hos Tillväxtverket och har nu beviljats ett belopp på 4 035 425 kronor. Pengarna kommer att användas till att rusta upp befintliga leder och att introducera nya. Totalt avser det cirka 21 mil vandringsleder runtom på ön.

– Det här är ett betydande steg framåt för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla som besöker våra vackra leder på ön. Vi har beviljats ett belopp på över 4 miljoner kronor och är oerhört glada för stödet från Tillväxtverket. Nu ser vi fram emot att se utvecklingen av Gotlands vandringsleder ta form, säger Martin Voest, projektledare för lednätverket hos Region Gotland.

Att ha tillgång till och möjlighet att vistas ute i naturen är en viktig del i att möjliggöra en bättre folkhälsa för gotlänningarna, med ett ökat välmående och minskad stress på individnivå. Projektet med att förbättra Gotlands vandringsleder förväntas inte bara förbättra infrastrukturen kring just lederna utan också öka möjligheterna för gotlänningar och hitresta att uppleva öns fantastiska natur på ett säkrare och mer tillgängligt sätt.

Länsstyrelsen, som ansvarar för några av de längre vandringslederna på ön och samtidigt många av de kortare lederna i naturreservaten, får omkring 2,7 miljoner kronor av stödet.

– Finansieringen är ett välkommet tillskott till vårt ordinarie anslag för skötsel av naturreservaten. Nu kan vi rusta upp gamla uttjänta spänger i framförallt naturreservaten Muskmyr och Storsund. En del av pengarna kommer också att användas till att göra det lättare att ta sig fram med barnvagn och rullstol i delar av naturreservatet Hall Hangvar, där den populära Klintkustleden går, säger Mattias Vejlens, friluftssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss