Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad händer med ditt fornfynd när du lämnat det till länsstyrelsen?

En man står mellan två långa hyllor i ett magasin och håller fram en ask med ett metallföremål i.

Per Widerström med ett dosformigt spänne som nyligen konserverats och fyndfördelats Gotlands museum. Efter konservering har olika försilvrade partier kommit fram. Den vikingatida smycketillverkaren har lekt med olika materialval för att framhäva detaljer. Spännet är ett praktsmycke som tillhört den vikingatida kvinnodräkten. Foto: Daniel Langhammer

Om du hittar ett fornfynd ska du kontakta länsstyrelsen eftersom det kan vara inlämningspliktigt. För att räknas som ett fornfynd ska det vara från tiden före 1850 och sakna ägare när det hittades. Vad händer då när du väl lämnat in det till oss?

Om länsstyrelsen bedömer att fyndet ska lämnas in skickas en anmälan till Riksantikvarieämbetet som beslutar om fornfyndet ska fyndfördelas till ett museum. Om fornfyndet består av två eller flera föremål, eller om det består av guld, silver, koppar eller kopparlegering (såsom brons eller mässing) kan du dessutom vara berättigad till inlösen eller hittelön.

– Att du lämnar in fornfyndet är viktigare än du tror, säger Daniel Langhammer på Länsstyrelsen i Gotlands län. Det kan ha ett högt vetenskapligt värde. Ett ovanligt mynt eller en sigillstamp kan till exempel berätta helt nya saker om vår gotländska historia. Dessutom kommer det allmänhet och forskning till del. Så småningom kan det även visas på museum.

Närbild av ett gammalt metallspänne som ligger i en ask.

Närbild av det dosformiga spännet som var anfrätt av markkemin vid inlämnandet, men som nu har konserverats och förvaras i speciella klimatförhållanden för att det ska bevaras för framtiden. Foto: Daniel Langhammer

Om Riksantikvarieämbetet fattar beslut att fornfyndet ska tillhöra staten, så sker även ett beslut om vilket museum som får föremålet. På Gotland är det i de allra flesta fall Gotlands museum som får fornfynd. Ibland visas föremålen i utställningarna, och ibland förvaras de tryggt i museets magasin.

– På Gotlands museum tycker vi att det är roligt att man hör av sig och vill komma och kolla på föremålen. Som upphittare kan du självklart kontakta museet om du vill komma och titta på det. Ofta hör hembygdsföreningar av sig, och ibland har vi särskilda visningar i magasinet, säger arkeolog Per Widerström på Gotlands museum.


Mer information och en informationsfilm om hur du går till väga om du hittar ett fornfynd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss