Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kappelshamn föreslås bli reservhamn för färjetrafiken

Trafikverket föreslår att Gotlands reservhamn ska ligga i Kappelshamn. Det står klart efter att myndigheten utrett frågan under hösten. Det geografiska läget och samlokaliseringen med Försvarsmaktens hamn har varit en viktig del i bedömningen bakom slutsatsen.

En reservhamn är nödvändig både för Gotlands krisberedskap och totalförsvarsförmåga. I juni gav regeringen därför i uppdrag till Trafikverket att analysera förutsättningarna och bedöma kostnader för en reservhamn på Gotland. Idag presenterade Trafikverket sitt resultat. En reservhamn på Gotlands västkust samlokaliserad med Försvarsmaktens hamn gör dels att överfartstiderna inte skiljer så mycket från de som utgår från Visby, samtidigt som det blir lättare för Försvarsmakten att försvara den civila färjetrafiken, konstaterar Trafikverket.

– Frågan om reservhamnen är oerhört viktig för det gotländska totalförsvaret och med tanke på omvärldsläget finns det ingen tid att spilla. Därför är jag glad att Trafikverket kunnat göra en snabb och effektiv utredning med slutsatser som ligger i linje med den rapport som länsstyrelsen tog fram 2020, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Kappelshamns hamn ägs av Fortifikationsverket, som i fjol fick i uppdrag av Försvarsmakten att ta fram förslag på en upprustning för marinens behov. Detta blev samtidigt startskottet för bland andra länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands regemente att gemensamt lyfta behovet av reservhamn för den upphandlade civila färjetrafiken. Det ledde fram till att regeringen i somras gav Trafikverket uppdraget att utreda förutsättningarna för en reservhamn. Utredningen har gjorts i samråd med Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är glädjande att regeringen sett behovet och att Trafikverket nu gjort en brett förankrad utredning. Vi ställer oss bakom förslaget att utveckla Kappelshamn till reservhamn och är positiva till att hamnen ska vara i drift senast 2030. Vi noterar att Trafikverket liksom Region Gotland ser det som ett statligt ansvar att bygga reservhamnen, vilket innebär att inget finansieringsansvar hamnar på Region Gotland, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen.

Visby hamn är i dagsläget den enda på Gotland som kan användas för den upphandlade färjetrafiken, vilket gör att exempelvis en allvarlig händelse i hamnen skulle kunna få allvarliga konsekvenser för försörjningen av Gotland. Fungerande hamnar är också viktiga för Försvarsmaktens behov av att flytta personal, fordon och annan utrustning, exempelvis i händelse av höjd beredskap. Försvarsmaktens möjligheter att försvara Gotland vilar dessutom på stöd från civilsamhället, som tillgången på drivmedel, livsmedel och sjukvård.

– Upprustningen av Kappelshamn är en viktig del i Sveriges förberedelser för deltagande i Natos gemensamma aktiviteter för avskräckning och försvar. En framskjuten plats för understöd och logistik för sjöfart i Östersjön stärker förmågan att ge värdlandsstöd och därmed Sveriges och allierades operativa förmåga. Att totalförsvarets aktörer nu gemensamt kan lösa behovet av en reservhamn på Gotland är mycket positivt, säger Dan Rasmussen, chef för Gotlands regemente.

Läs utredningen på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss