Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjd risk för fågelinfluensa – restriktioner införs

Foto av en tupp och några hönor.

Jordbruksverket upprättar från och med 27 november ett högriskområde för fågelinfluensa i bland annat Gotlands län. Inom högriskområdet ska alla fjäderfä hållas inomhus och hobbyflockar hållas inhägnade.

– Som djurägare har man ett ansvar att skydda sina djur mot smitta, men också att ha rutiner för att inte smittspridning ska ske. De begränsningar som nu införs kan ses som en hjälp för djurägare att genomföra effektiva åtgärder för att skydda sina och andras fåglar i en risksituation. Under den här perioden är det också extra viktigt att vara uppmärksam på sjukdomstecken hos sina fåglar, säger länsveterinär Ebba Schwan

Följande gäller så länge Gotlands län är ett högriskområde:

  • Fjäderfän ska hållas inomhus. Fjäderfän får inte gå ut i någon form av inhägnad, eftersom de ska vara skyddade mot direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.
  • Om du har ”hobbyhöns”, dvs inte säljer ägg, kött eller andra produkter får de ha tillgång till utevistelse som är inhägnat. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd.
  • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
  • Du behöver se till att dina fjäderfä har en bra stallmiljö inomhus.
  • Om du har ankor, gäss, strutsfåglar, fasaner, gräsänder eller rapphöns kan du hålla dem inhägnade utomhus. Men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Andfåglar, så som änder och gäss, ska fortsatt hållas separat på så sätt att de inte har kontakt med andra fjäderfän. Har man både fjäderfä och andfåglar på sin anläggning ska separata skor och skyddskläder användas i de olika utrymmena. Skodonen och skyddskläderna får inte användas utanför de utrymmen där fåglarna hålls. Alla personer som kommer i kontakt med djuren ska tvätta händerna både före och efter sådan kontakt.
  • Utställningar, tävlingar, marknader, uppvisningar, kulturella evenemang och liknande arrangemang där fåglar sammanförs är förbjudna.

För mer information på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fågelinfluensa på Gotland

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss