Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen prövar förmågan att rapportera under höjd beredskap

Under 2023 deltar kansliet för Östra civilområdet och Länsstyrelsen i Gotlands län, tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen, i aktiviteter kopplade till regeringsuppdraget att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap.

Inom ramen för regeringsuppdraget har ett antal övningar och kunskapshöjande aktiviteter genomförts för att stärka det civila försvaret.

– För att försvara Sverige krävs både beredskap och förmåga. Alla som ingår i det civila försvaret behöver därför vara väl förberedda på sina uppgifter. För oss i Östra civilområdet är övningar en viktig del i våra förberedelser. De bekräftar vår förmåga, men ger även värdefull kunskap om hur vi kan utveckla och stärka den ytterligare, säger Gunilla Runberg, kanslichef för Östra civilområdet.

I det Östra civilområdet ingår länsstyrelserna på Gotland och i Stockholm. På Gotland är det personalen vid enheten för samhällsskydd och beredskap som ingått i övningen.

– Det här har varit en synnerligen nyttig övning för vår del, där vi verkligen fått testa våra kunskaper, rutiner och vår utrustning. Med tanke på civilområdenas roll mitt emellan de regionala aktörerna och nationell nivå är det oerhört viktigt att rapporteringsvägarna fungerar i ett skarpt läge, säger Alf Söderman, enhetschef.

Arbetet med att pröva rapporteringsvägar och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap genomförs i tre steg:

1. ett sambandsprov
2. en övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen
3. en avslutande övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Efter den sista övningsaktiviteten analyseras och sammanställs resultatet inför MSB:s och Försvarsmaktens redovisning till Regeringskansliet 1 april 2024.

Uppdraget är ett viktigt verktyg i arbetet med att implementera den nya beredskapsstrukturen. Resultatet bidrar till att utveckla och stärka Sveriges totalförsvar.

Civilområden är en del av struktur för civilt försvar och krisberedskap

Sverige har sedan 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap där 60 myndigheter är uppdelade på tio beredskapssektorer med en myndighet som utpekad sektorsansvarig. Därtill har länsstyrelserna delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse per civilområde. I Östra civilområdet ingår Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Gotland. Länsstyrelsen Stockholm är civilområdesansvarig länsstyrelse.
Strukturen innebär till del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss