Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora regnmängder på Gotland – nuläge och råd för att hantera översvämning

Översvämmad gata. Foto: mostphotos

Här kan du ta del av råd och information om nuläget utifrån det senast dygnets regnande på Gotland. Regnet har gjort att marken på många håll är mättad på vatten. Även små regnmängder har därför svårt att rinna undan och riskerar att orsaka problem, bland annat i fastigheter och på vägar.

Det senaste dygnet har det fallit 20-60 millimeter nederbörd på Gotland. Detta riskerar att orsaka översvämningar i fastigheter och på vägar. På många håll är diken vattenfyllda och fastigheter runt om på Gotland har drabbats av översvämningar i bland annat källare. Regnet förväntas avta ikväll men det är ändå viktigt att vidta åtgärder.

Råd för att förebygga och åtgärda problem orsakat av översvämning

Krisinformation.se har bra information för dig som vill förebygga eller som drabbats av översvämning. Vi har sammanfattat några viktiga råd nedan.

Läs fler råd och detaljerad information på krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/oversvamning Länk till annan webbplats.

  • Anpassa hastigheten efter vädret när du befinner dig i trafiken. Det kan ligga vatten på vägarna vilket ökar risken för vattenplaning.
  • Bryt strömmen omedelbart vid översvämning inomhus. Vattnet kan bli strömförande. Låt en elektriker kontrollera elektriciteten innan du sätter igång strömmen igen.
  • Se över era fastigheter och eventuella grundvattenpumpar. Det är särskilt viktigt om man haft översvämning förut.
  • Täta golvbrunnar som inte har backventil. Använd exempelvis filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

Krisinformation.se vägleder i hur du kan göra.

  • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål och elektronik som står på golvet i källare.
  • Ta i första hand kontakt med ditt försäkringsbolag om du fått en översvämning.

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar att själv förebygga och åtgärda översvämningar i exempelvis källare.

Vad gör Region Gotland och räddningstjänsten?

Region Gotlands VA-avdelning samt räddningstjänsten har under dagen genomfört flera insatser på olika håll på Gotland. I flera fall handlar det om att hjälpa fastighetsägare att pumpa undan vatten som trängt in i källare. Region Gotland har även kontrollerat pumpstationer, reningsverk och kallat in extra spolbilar för att åtgärda dagvattenansamlingar och vid behov stötta räddningstjänsten.

- Det är viktigt att var och en gör det man kan för att förebygga skador. Det är svårt att förutsäga om det kan tränga in vatten via golvbrunnar eller på annat sätt i fastigheter. Vi vill uppmana alla att göra en insats kring sina hus och att ta det lugnt i trafiken, säger Rikard von Zweigbergk, beredskapschef vid Region Gotland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss