Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elmöte med högt engagemang

Sal fylld med människor sittandes i en stor ring, med tre personer och en presentationsbild längst fram.

Länsstyrelsen samlade i veckan aktörer som har del i utvecklingen av Gotlands elförsörjning och omställning till fossilfri el. Syftet var att dela lägesbilder och identifiera samordnings- och samverkansbehov för framtida arbete.

Drygt 50 personer deltog på måndagens elmöte i Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby. Deltagarna representerade statliga myndigheter och bolag, olika elanvändare på Gotland samt aktörer inom vind- och solelproduktion. Fokus för diskussionerna var Gotlands elektrifiering med inriktning på distribution, användning, produktion och flexibilitet.

– Det vi ville uppnå med mötet är att få fram förutsättningarna liksom hur olika aktörer jobbar och planerar för utvecklingen av Gotlands elektrifiering. Då kan vi förstå vad som kan göras och var det behövs samordning, säger Margareta Gothnier, som är chef för enheten samhälle och kulturmiljö på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsen ser behov av utveckling kring elektrifiering med anledning av: klimatomställningen och näringslivets omställning, kapacitet och utgångsdatum för befintliga kablar och att Gotland blir en del av stamnätet, sårbara beroenden på grund av ö-läget samt att energi ska finnas på lika villkor och till konkurrenskraftiga priser.

– Det är många delar som måste fungera och utvecklas tillsammans. Det finns även motstående intressen att hantera. Vi har ett gemensamt ansvar och måste ha tillit till varandra, säger landshövding Anders Flanking.

Engagemang rådde i lokalen och deltagarna konstaterade att det finns behov av att samverka. Till viss del sker det redan idag, men det kan också behöva skapas forum för att fortsätta diskussionerna inom olika nivåer, så att det blir mycket verkstad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss