Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete på ön kring organiserad brottslighet och gängkriminalitet

Mötesrum med tre män som håller en presentation.

Polisområdeschef Fredrik Persson, regiondirektör Stefan Hollmark och landshövding Anders Flanking.

Landshövding Anders Flanking kallade på tisdagen den 17 oktober företrädare för statliga aktörer i länet till ett samverkansmöte om organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Det är den senaste tidens skjutningar och sprängningar som föranlett mötet.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att följa utvecklingen i länet och samordna de olika statliga aktörerna i vissa gemensamma frågor. På tisdagens samverkansmöte deltog 17 myndigheter och bolag. Även ledande tjänstepersoner från Region Gotland närvarade.

– Det kändes angeläget att i den situation som Sverige befinner sig i samla statliga aktörer, så att vi har en gemensam bild av nuläget och det pågående arbetet, säger landshövding Anders Flanking.

På mötet redovisade polisområdeschefen Fredrik Persson för arbetet som görs i riket och på Gotland. Situationen på Gotland är inte lika allvarlig som i Stockholmsområdet och vi har därför möjlighet att vidta tidiga åtgärder. Regiondirektör Stefan Hollmark gav sin bild av hur Region Gotland kan bidra och efterlyste mer samverkan mellan myndigheterna på Gotland. Flera myndigheter gav också uttryck för en vilja att arbeta ännu mer tillsammans i denna fråga.

Diskussionen kretsade framför allt kring insatserna inom två områden. Dels att slå ned på och motverka den ekonomiska kriminaliteten, dels att det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Båda dessa områden kräver en ännu mer djupgående samverkan. Länsstyrelsen tar ansvar för det fortsatta samarbetet i de här frågorna.

– Genom detta samverkansmöte vet vi mer om det pågående arbetet. Vi är också beredda på ytterligare åtgärder om gängkriminaliteten och våldet skulle sprida sig till Gotland. Det känns alltid bra att fler får kunskap om vilket arbete som bedrivs och att vi har en gemensam vilja att samarbeta på ön. Det är en unik möjlighet och den måste vi också ta, säger Anders Flanking.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss