Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott

Siluetten av ett barn som står i en mörk korridor.

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer. Till stöd för föräldrar och andra vuxna finns nu guiden Gängsnacket.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med information om risken att barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng. Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram guiden inom ett gemensamt projekt som initierades av Västerås stad 2021.

– Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna är engagerade i sina barns liv. Den här informationsbroschyren kan användas för att motverka nyrekryteringen av barn och unga i gängkriminalitet. Den kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata om riskerna, säger Anna Dahlström, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Frågan har belysts från olika perspektiv

Länsstyrelserna har genomfört arbetet inom ramen för uppdragen inom brottsförebyggande arbete, ANDTS, och föräldraskapsstöd. Under processen har länsstyrelserna samverkat med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare.

– Det har varit viktigt för oss att belysa frågan från våra olika uppdrags perspektiv. Andra samhällsaktörers kunskap om området har därför varit avgörande i framtagandet av broschyren och vi är tacksamma över att så många valt att vara en del i detta viktiga arbete, säger Sofia Herlitz, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDTS-arbete.

Materialet är översatt till nio språk

Gängsnacket har översatts till nio språk. Till guiden finns en handledning som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

– Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågad, säger Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss