Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik bagarstuga på Gotska Sandön restaureras

En äldre mindre byggnad i trä i ett sandlandskap med inslag av mindre buskar och tall. Runt stugan verkar flera personer arbeta.

Under ett byggnadsvårdsläger i slutet av september påbörjade restaureringsarbetet av Bagarstugan. Foto: Daniel Heilborn.

Under slutet av september påbörjades restaureringen av den gamla bagarstugan vid Tärnudden på Gotska Sandön med hjälp av elever från Vuxenutbildningen Gotlands utbildning i byggnadsvård.

Vid vad som tidigare var den sydöstra fyrplatsen på Gotska Sandön finns en gammal tvätt- och bagarstuga som med tidens sandförflyttningar legat delvis i en sanddyn. Byggnaden är förfallen, men unik då inga större ändringar gjorts sedan den var i drift och det går att finna många av de ursprungliga snickeridetaljerna som gjordes under uppförandet 1883.

Hörn av en husgrund, lagad med ny syll och järnbeslag.

Ny syll och beslag ovanpå granitgrunden. Foto: Daniel Heilborn.

Framgrävning och restaurering

Under tre dagar i slutet av september ordnade länsstyrelsen ett byggnadsvårdsläger tillsammans med Vuxenutbildningen Gotlands byggnadsvårdsutbildning. Åtta elever från utbildningen, tillsammans med lärare och länsstyrelsens personal kunde gräva fram, städa ur och påbörja arbetet med att restaurera den gamla byggnaden. Den väl bevarade granitgrunden frilades, ny syll tillverkades och monterades och flera konstruktionsdelar i järn knackades fria från rost och återmonterades.

– Vi har fått stor hjälp av eleverna från byggnadsvårdsutbildningen. Det är ett givande samarbete och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med bagarstugan tillsammans, säger Daniel Heilborn på länsstyrelsen.

Äldre hus i sandmiljö.

Bagarstugan framgrävd ur sanddynerna. Foto: Daniel Heilborn

Bagarstugans historia

Byggnaden som kom att bli tvätt- och bagarstuga för den sydöstra fyrplatsen byggdes och levererades av snickerifabriken Bark & Warburg AB år 1883. Huset levererades till Gotska Sandön tillsammans med en huggen grund av granit, på samma sätt som många andra prefabricerade byggnader som firman levererade till Lotsverket under slutet av 1800-talet. Stugan fick även de snickeridetaljer som var standard hos Lotsverkets byggnader på den tiden. Många av dem finns kvar idag, tillsammans med den lättåtkomliga stomme som ger oss unik kännedom om hur konstruktionsprinciperna var för fyrplatserna förr i tiden. Mitt i byggnaden finns även den massiva bakugnen i tegel och eftersom få ändringar gjorts på huset finns färgsättning och färgtyper kvar för oss att studera.

Arbetet med att restaurera bagarstugan beräknas fortsätta i etapper under vintern, och ytterligare en byggnadsvårdsvecka planeras under våren.

– Arbetet med bagarstugan har gett värdefull kunskap om den speciella byggnadstekniken, som återfinns på många av Sveriges fyrplatser från slutet av 1800-talet, säger Daniel Heilborn.

Två personer står vid en större träregel. En av dem håller en vinkel i järn mot träregeln. Man ser inga ansikten, personerna har arbetsbyxor på sig.

Nya syll tillverkades på plats. Foto: Daniel Heilborn

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss