Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försvarsministern: "Arbetet är gediget och uthålligt"

En porträttbild på försvarsminister Pål Jonson och en porträttbild på landshövding Anders Flanking. I bakgrunden ser man länsresidensets fasad.

Försvarsminister Pål Jonson fick med hjälp av bland andra landshövding Anders Flanking mer kunskap om totalförsvaret på Gotland.

I fredags kom försvarsminister Pål Jonson till Gotland för att fördjupa sina kunskaper i länets arbete med totalförsvaret. Efter ett besök på Gotlands regemente stod länsstyrelsen på tur.


Ministern fick en översiktlig genomgång av Utvecklingssatsningen, det regeringsuppdrag som leddes av länsstyrelsen och Försvarsmakten 2017-2022. Målet för arbetet var att stärka Gotlands totalförsvar och samtidigt tjäna som förebild för uppbyggnaden i andra delar av landet.

Länsstyrelsen berättade bland annat om den nya strukturen för samverkan mellan myndigheter och privata aktörer, samverkansformer som är avsedda för hela hotskalan, från kris till höjd beredskap.

Pål Jonson fick även höra länsstyrelsens analys av hur utbyggnaden av totalförsvaret kan påverka samhället.

– Det här är komplexa frågor. Det är svårt att peka ut ett område som betydelsefullt för totalförsvarets civila del utan att samtidigt ta hänsyn till försvarets behov, och Gotlands kapacitet kring exempelvis vatten, avlopp och energiförsörjning. Till det kommer ett nationellt perspektiv med Gotlands roll i Östersjön och landets anslutning till Nato, säger landshövding Anders Flanking, som var värd för besöket på länsstyrelsen.

Under eftermiddagen diskuterades därför bland annat vattenförsörjningen och energiförsörjningen.

– Länsstyrelsen i Gotlands län har tillsammans med Försvarsmakten genom Utvecklingssatsningen visat att det går att göra mycket ”här och nu” genom gediget och uthålligt arbete, tillsammans med andra engagerade aktörer. Länsstyrelserna har en viktigt roll inom vårt totalförsvar. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget ställer krav på att förmågan inom vårt totalförsvar skyndsamt stärks. Att inom olika områden öka motståndskraft och robusthet är en viktig del av det fortsatta arbetet, säger försvarsminister Pål Jonson.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss