Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationsmöte för skogsägare på mellersta och norra Gotland

Skog

Under 2018–2023 inventerade länsstyrelsen barrskog runtom på Gotland. Syfte var att identifiera skogar med höga naturvärden som inte varit kända sedan tidigare. I höst kommer skogsägare på mellersta och norra Gotland att bjudas in till möten med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen där resultaten presenteras.

– Ett bra kunskapsunderlag hjälper skogsägaren i planeringen av sitt skogsbruk. Det är också en förutsättning för att länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska kunna ge rätt rådgivning och erbjuda skydd av skogen där skyddet gör bäst nytta, säger Anna-Lena Fritz, chef för länsstyrelsens enhet för naturskydd.

Skogsägare har vid tidigare inventeringar framfört önskemål om mer information och dialog med länsstyrelsen. I våras genomfördes därför liknande möten med skogsägare på södra ön, men nu har alltså turen gått vidare till de mellersta och norra delarna. Skogsägare från södra Gotland som missade vårens möten är givetvis välkomna även till höstens möten.

– Utöver informationsmötena så erbjuder vi också möjlighet till enskild dialog med alla berörda skogsägare som önskar diskutera eller få råd om brukandet med anledning av inventeringsresultatet i just deras skog, säger Anna-Lena Fritz.

Vill du veta mer om resultatet av länsstyrelsens inventeringar av de gotländska skogarna? I vår digitala karta hittar du information från tidigare inventeringar.

Länsstyrelsens Gotlandskarta (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ni hittar informationen genom att klicka på ikonen i det högra hörnet och välja ”LstI Inv Skogliga värdekärnor”. Tips: Genom att surfa in på kartan via mobilen kan man aktivera en GPS-funktion och se i vilken värdekärna man befinner sig.

Vill du veta mer om höstens möten? Kontakta då Ingrid Thomasson, vid enheten för naturskydd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss