Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bättre ordning vid Blå lagunen efter parkeringsåtgärder

Vy över ett vattenfyllt kalkbrott med blågrönt vatten.

Bättre och större parkeringsyta vid Blå lagunen ser ut att ha löst många av de trafikproblem som funnits på platsen tidigare år.

De senaste åren har trafiksituationen vid Blå lagunen i Bästeträsk naturreservat varit tidvis mycket problematisk under högsommaren. Besökstrycket har varit högre än vad parkeringen tillåtit och besökare har vid flera tillfällen parkerat trafikfarligt och slitit på områdets naturvärden. Under våren och försommaren 2023 gjordes därför en utvidgning av parkeringen vid Blå lagunen, samtidigt som skyltningen förbättrades och parkeringsplatserna förtätades. Och arbetet verkar ha gett resultat.

Antalet fordon som körts in till Blå lagunens parkering mellan vecka 26 och vecka 31 har ökat från 15 041 år 2022 till 15 165 år 2023. Men trots detta har länsstyrelsen inte fått rapporter om att trafiksituationen varit problematisk eller att parkeringen blivit överfull på samma sätt som tidigare år.

– Blå lagunen har under flera års tid varit ett av våra mest ansträngda besöksmål. Det känns bra att se att de åtgärder vi gjort inför årets säsong verkar ha fallit väl ut. Sen är det såklart alltid svårt att veta hur besökstrycket blir kommande år, säger Olle Karlsson, enhetschef för naturvårdsenheten.

Naturreservatet Bästeträsk och Blå lagunen ligger i området för den planerade nationalparken på norra Gotland. I det projektet pågår nu arbetet med att planera för var hela nationalparkens parkeringar, faciliteter och entréer ska vara placerade och hur de ska vara utformade.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss