Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kustsamverkan för att möta utmaningarna i ett förändrat klimat

Tre personer som föreläser och klimatanpassningsarbete i en samlingslokal.

Foto: Madeleine Mårtensson, Länsstyrelsen i Kalmar län

Den här sommaren har effekterna av klimatförändringar varit extra tydliga runt om i världen. Kustområdena i södra Sverige är med sina långa och flacka stränder särskilt utsatta för erosion och översvämningar från ett stigande hav, samtidigt som vi i sydost framförallt märker av klimatförändringarna genom torka och vattenbrist med minskade eller uteblivna skördar och skogsbränder som följd.

För att möta utmaningarna har därför länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Gotland, kustkommunerna samt Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildat en ny gemensam regional kustsamverkan. Vid en första träff i Oskarshamn diskuterades bland annat hur parterna kan stötta varandra i arbetet med att anpassa och utveckla samhället i ett förändrat klimat.

– Vi är glada över det aktiva deltagandet från kommunerna, det är tydligt att de också ser behovet av kustsamverkan och vill vara med. Utifrån de samtal vi hade under dagen ser vi att det finns många gemensamma frågor i kustzonen i våra län, bland annat kring bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten och kulturmiljöer. Det finns ett intresse av att driva projekt tillsammans och att utbyta erfarenheter, inte minst för att hjälpa de små kommunerna, berättar Elin Sander, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kommunerna framförde att det är viktigt att få med de statliga myndigheterna i arbetet och att det ger större tyngd när länsstyrelserna ”pratar med samma röst”.

I de tre länen finns tolv kustkommuner med skiftande förmåga, problem och möjligheter att hantera utmaningarna i ett förändrat klimat. En kustsamverkan där vi hjälper varandra över kommun- och länsgränser, delar med oss av erfarenheter, bygger kompetens och inte minst genomför gemensamma projekt, kommer stärka kommunernas möjligheter att lyckas.

Samarbetet har redan inletts i form av två projekt. Ett handlar om stranderosionskartering av Öland och ett om gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. I projekten medverkar samtliga tre länsstyrelser, SGI och SGU tillsammans med kommuner, Riksantikvarieämbetet med flera.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss