Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extrainsatt möte med anledning
av den höjda terrorhotnivån

På onsdagseftermiddagen höll Totalförsvarsråd Gotland ett extrainsatt möte efter säkerhetspolisens beslut om att höja terrorhotnivån i Sverige.

Totalförsvarsråd Gotland träffas normalt två gånger per år men samlades i dag på länsstyrelsens initiativ, med anledning av förra veckans Säpobeslut om att ändra terrorhotnivån från förhöjt till högt hot. Bakgrunden är att läget avseende attentatshot mot Sverige försämrats tillsammans med Säpos bedömning att hotet kommer att bestå under en längre tid.

–Totalförsvarsrådet är ett bra exempel på styrkan i det svenska samhället när läget, som nu, bedöms vara försämrat. Att enkelt kunna samlas och skapa en gemensam bild av hur beslutet om terrorhotnivån påverkar regionalt underlättar aktörernas fortsatta arbete för att göra samhället säkrare, säger Anders Flanking, landshövding och värd för mötet.

Länsstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. Myndighetens roll är att samordna länets beredskap före, under och efter händelser både vid kriser i fredstid och vid krigssituationer. Vi samverkar kontinuerligt med andra organisationer i länet för att ha en aktuell lägesbild och kunna anpassa vår beredskap. Ett av dessa forum för samverkan är Totalförsvarsråd Gotland, där ett dussin kommunala, statliga och privata aktörer ingår.

Under mötet, som varade i cirka en timme, fick samtliga redogöra för eventuella konsekvenser och åtgärder inom den egna verksamheten till följd av Säpos beslut.

Aktörerna bekräftade att de följer sina säkerhetsrutiner och har ökat vaksamheten inom sina ansvarsområden. Under mötet diskuterades även risken för ryktesspridning och desinformation.

–Det har inte hänt något konkret men oro och spekulationer florerar. Då handlar det om att bidra till att korrekt och tillförlitlig information sprids och finns tillgänglig, men också att stävja rykten och desinformation. Jag vill betona att det är ett ansvar som vi alla har, myndigheter såväl som privatpersoner, säger Anders Flanking.

Myndigheten för psykologiskt försvar uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Fakta Totalförsvarsråd Gotland

Totalförsvarsrådet är ett strategiskt forum för samverkan inom totalförsvaret. Fokus ligger på omvärldsbevakning och gemensam förståelse för länets beredskap inför och under höjd beredskap.

Målen med totalförsvarsrådet är att skapa god aktörskännedom och att omvärldsbevaka nuvarande och kommande påverkan på länet.

I rådet ingår Länsstyrelsen i Gotlands län, Försvarsmakten, Region Gotland, Polisen, Swedavia, Geab, Destination Gotland, Säpo, Kustbevakningen, Trafikverket, FRA och Luftfartsverket
Totalförsvarsrådet representeras av de högsta beslutsfattarna eller tjänstemännen inom respektive organisation i länet eller därtill utpekad person inom respektive organisation.
Länsstyrelsen kallar till och leder mötet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss