Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Polisanmäler otillåten inplantering av signalkräftor

Signalkräfta. Foto: länsstyrelsen

Länsstyrelsen har konstaterat att signalkräftor planterats ut i en vattenfylld grusgrop på mellersta Gotland. Händelsen är nu polisanmäld och signalkräftorna kommer att bekämpas för att förhindra spridning.

– Vi ser allvarligt på det inträffade. Signalkräftor är en invasiv art som hotar att sprida sjukdomen kräftpest, vilket kan slå ut hela det gotländska beståndet av flodkräftor, säger Stefan Persson, enhetschef för miljö- och vattenenheten.

Det var efter ett tips från allmänheten som länsstyrelsen genomförde ett platsbesök vid den aktuella grusgropen och då kunde konstatera att vattnet innehöll ett flertal individer av arten signalkräfta.

– Regelverket för att hantera invasiva arter är mycket strikt. Att hantera och plantera ut signalkräftor på Gotland är straffbelagt enligt Miljöbalken och kan ge fängelse i upp till två år. Händelsen är polisanmäld, säger Stefan Persson.

Inom kort kommer länsstyrelsen att bekämpa beståndet av signalkräftorna för att minimera risken för att de sprider sig i vattensystem nedströms.

Idag har kräftpest rapporterats från alla större vattensystem söder om Dalälven, förutom på Gotland och Öland som är beslutade skyddsområden för flodkräfta.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss