Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker organisationer som kan underlätta lek för havsöring

Dammkonstruktionen och fisktrappan försvårar leken för fiskarna. Foto: Daniel Nygren

Lummelundaån är ett av de viktigaste vattendragen för havsöringen på nordvästra Gotland. Men en bit upp i ån finns i nuläget en dammkonstruktion och trappa som riskerar att försvåra färden för fiskarna. Nu efterlyser länsstyrelsen organisationer som kan hjälpa till att åtgärda de hinder som finns i ån.

– Kommer fiskarna upp i dammen väntar en mycket turbulent och starkt strömmande trappa. Få av dem lyckas passera detta hinder och av de som lyckas är de mycket slitna och uttröttade, varför det kan antas att leken störs eller uteblir. De fiskar som vandrar nedströms efter lek och väljer denna väg riskerar att fångas i dammen och där dö när den senare på säsongen torkar ut, säger länsstyrelsens länsfiskekonsulent Peter Landergren.

Länsstyrelsen vill därför undersöka om det finns organisationer som har intresse och möjlighet att driva ett projekt för att förbättra situationen i ån. För år 2023 kan man söka medel från länsstyrelsen. Sen kommer det finnas ytterligare restaureringsmedel att söka via Havs- och vattenmyndigheten för år 2024 och eventuellt år 2025.

– Det här är ett viktigt projekt som vi hoppas ska engagera många. Målet mer åtgärderna är att lekfisk kan passera utan att skadas eller tröttas ut, och att utlekt fisk kan vandra nedströms och nå havet. Det är viktigt för havsöringens fortlevnad på Gotland, säger Peter Landergren.

Intresseanmälan om att genomföra åtgärder under 2023 ska skickas till gotland@lansstyrelsen.se senast den 26 juli 2023. I din intresseanmälan ska du ange diarienummer 584-2833-2023.

Mer information om åtgärdsarbetet i Lummelundaån

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss