Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I september kan du söka stöd för klimatinvesteringar

Mellan den 18 och 29 september kan du söka pengar inom Klimatklivet för att göra olika typer av klimatinvesteringar och sätta upp laddstationer för elfordon.

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet ger stöd till olika typer av åtgärder som ger hög och varaktig klimatnytta. Det kan vara åtgärder inom jordbruk, transport, industri, återvinning eller ett annat område

Under ansökningsomgången den 18 till 29 september kommer åtgärder med kort genomförandetid att prioriteras.

För dig som är särskilt intresserad av publika laddstationer är du välkommen att lämna in synpunkter under det samråd som hålls den 14-25 augusti. Samrådet syftar till att utforma den kommande utlysningen utifrån marknadens behov av utbyggnad av publik laddinfrastruktur. I samrådet samlas därför information in om var behovet av publik laddning redan bedöms vara uppnått och var det fortsatt bedöms finnas ett behov. Kartor som visar förslag på platser på Gotland som kommer vara öppna för anbud och inte kommer att publiceras den 8 augusti. Utifrån kartornas förslag har du möjlighet att lämna synpunkter. Utlysningen för anbud till publik laddinfrastruktur är sedan öppen inom ordinarie ansökningsomgång av Klimatklivet. Kartunderlaget och kriterierna för utlysningen kommer då vara uppdaterade.

Håll koll på länsstyrelsens webbplats för mer information om publika laddstationer och möjlighet att delta i samrådet:

Information om klimatinvesteringsstöd, lansstyrelsen.se

Vill du veta mer om vilka åtgärder som kan få stöd och hur du ska gå tillväga för att ansöka om medel?

Anmäl dig till länsstyrelsens informationsträff den 17 augusti

Se och inspireras

I filmen hör du Lennart Niklasson berätta om vilken klimatinvestering de har gjort på Bjers Gård AB med hjälp av Klimatklivet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss