Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda reservhamn på Gotland

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en reservhamn på Gotland. Det meddelade Carl-Oskar Bohlin, ministern för civilt försvar samt Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, vid ett möte med bland andra Länsstyrelsen i Gotlands län på onsdagen.

Frågan om reservhamn på Gotland aktualiserades i fjol genom Försvarsmaktens planer på att rusta upp hamnen i Kappelshamn för marinens behov.

Vid ett extra regeringsmöte på tisdagen fattade regeringen beslut om att Trafikverket ska analysera förutsättningarna för en reservhamn på Gotland. I Uppdraget ingår bland annat att titta på reservhamnens lokalisering samt kostnader. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i november 2023.

–Det är mycket glädjande att regeringen pekar på värdet av tempo i den fortsatta hantering av reservhamnsfrågan. Regeringen är tydlig med att arbetet måste gå snabbt, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

På mötet med statsråden fanns även representanter från Fortifikationsverket, Trafikverket, Försvarsmaktens högkvarter, Myndigheten samhällsskydd och beredskap, Gotlands regemente, Region Gotland och Polisen på Gotland.

Läs mer om regeringens beslut på regeringens webbplats.
Trafikverket ska utreda en eventuell reservhamn på Gotland - Regeringen.se


BAKGRUND:
Kappelshamns lämplighet som reservhamn slogs fast i en rapport från länsstyrelsen i början av 2020.

Våren 2022 gav Försvarsmakten i uppdrag till Fortifikationsverket att ta fram förslag på upprustning av hamnen i Kappelshamn för marinens behov. Sedan dess har Länsstyrelsen i Gotlands län arrangerat flera möten med företrädare för olika myndigheter med målet att hamnen samtidigt ska anpassas för att kunna ta emot betydligt större fartyg, och därmed fungera som reservhamn för Gotlandstrafiken. Försvarsmakten är positiv till detta.

I mitten av maj var landshövdingen värd för ett stormöte med Trafikverket, Försvarsmaktens högkvarter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Marinen, Region Gotland, Polisen på Gotland, P 18 och Sjöfartsverket, där bland annat ansvarsförhållanden och finansiering diskuterades. Det konstaterades bland annat att det behövs en dialog med regeringen.Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss