Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete inom länet kring ”farliga ämnen”

Ett kollage med fyra bilder: En leende kvinna framför en ambulans, en släpvagn med en stor öppningsbar kula, en man som böjer sig ner för att ställa in en mätutrustning och en tulltjänsteman framför ett bord med utlagd skyddsutrustning.

Region Gotland, Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Tullverket var några av flera utställare på mässan.

I onsdags hölls en mässa av det mer ovanliga slaget på Visby flygplats. Där möttes aktörer i länet för att lära känna varandras förmågor inom området ”farliga ämnen”, eller CBRNE som det även brukar kallas.

CBRNE är en samlingsbeteckning för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva hot och risker. På den nya mässan visades utrustning som kan användas i länet vid en större händelse där något av dessa ämnen är inblandat. Här fanns bland annat skyddskläder, utrustning för mätning, provtagning och sanering.

Mässan har initierats av ett regionalt samarbete kring dessa frågor som pågått under flera år. I dagsläget medverkar Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Trafikverket, Tullverket, Swedavia och Destination Gotland. En förhoppning är att mässan på sikt ska skapa en ökad kunskap om vilka resurser var och en har och en regional samordning kring användandet av dessa resurser. På så sätt kan den regionala förmågan att hantera händelser med farliga ämnen höjas.

Beredskap kring farliga ämnen innebär att vara bättre förberedd för händelser där kemikalier, smittor, radioaktivitet och explosioner är inblandat. Händelserna kännetecknas av höga krav på försiktighet, provtagning, skyddsutrustning och skydd för allmänhet och samhällsfunktioner. Exempel på inträffade händelser inom Gotlands län under senare tid är mindre utsläpp av diesel i hamnar, fågelinfluensa och coronapandemin.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss