Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya spänger och ny forskning vid Lojsta slott

En flygbild över ett landskap bestående av flera små sjöar avskilda av skogspartier.

Lojsta slott i fågelperspektiv. Fästningen är belägen på höjden centralt i bild. Foto: Niklas Eriksson, Stockholms universitet

Nu när försommarvärmen gör sig påmind är det extra många som gör utflykter på vår ö. Länsstyrelsen har färdigställt nya spänger vid Lojsta slott och vill med anledning av det slå ett extra slag för denna spännande besöksplats, som också har blivit föremål för nya arkeologiska resultat.

Lojsta slott tolkades länge som fornborg, men från slutet av 1960-talet accepterades teorin om att slottet ska ha varit identiskt med det medeltida fästet Gullborg. Fästet ska ha rests 1394/95 och kontrollerats av Sven Sture som vid tiden var drottnings Margaretas befälhavare på ön. Sven Sture bytte dock sida följande år och lierade sig med de sjörövande vitalianerna som kom att kontrollera fästet. Borgen intogs och förstördes redan 1404 av Tyska orden.

Nu har ett arkeologiskt forskningsprojekt vid Stockholms universitet gett ordentlig styrka åt teorin. Nya dendrokronologiska dateringar (årsringsdatering) på pålar och bevarade delar som rasat ut i sjön har nu snävat in tidsspannet till denna tidsperiod.

– Det viktigaste resultatet är att dateringarna bekräftar misstanken att Lojsta slott verkligen är ”rovslottet” Gullborg som nämns i skriftliga källor, men också att delar av anläggningen tycks ha fallit ner i vattnet och därmed kommit att bevaras, säger Niklas Eriksson som är projektledare och docent i arkeologi vid Stockholms universitet.

Undersökningarna visar dessutom att sjöarna även hyser lämningar som föregår den medeltida perioden.

– Härnäst ska resultaten publiceras i Fornvännen. Kopplingen mellan Lojsta slott och Gullborg öppnar upp för nya forskningsfrågor, inte minst jämförelser med andra medeltida fästen, säger Niklas.

Lojsta slott är en av länsstyrelsens många besöksplatser. Nya, bredare och mer rullvänliga spänger har lagts ut inför sommaren. Vi hoppas att det ska göra det enklare för fler att besöka och uppleva den medeltida borgen.

Besöksplatsen Lojsta slott

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss