Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen bjöd in till stormöte om reservhamn på Gotland

En öde hamnanläggning med asfaltsytor och en pir.

Hamnen i Kappelshamn ska rustas upp, frågan är bara för vilka behov den ska byggas om.

Försvarsmakten planerar att rusta upp Kappelshamns hamn för Marinens anspråk, men om hamnen även ska klara totalförsvarets behov krävs en större investering. På tisdagen stod länsstyrelsen värd för ett möte mellan en rad myndigheter för att diskutera frågan om reservhamn.

Försvarsmakten planerar att rusta upp Kappelshamns hamn för Marinens anspråk, men om hamnen även ska klara totalförsvarets behov krävs en större investering. På tisdagen stod länsstyrelsen värd för ett möte mellan en rad myndigheter för att diskutera frågan om reservhamn.

Visby hamn är i dagsläget den enda på Gotland som kan användas för färjetrafiken mellan ön och fastlandet. En allvarligare olycka i hamnområdet skulle få stora konsekvenser eftersom Gotland är beroende av just-in time-systemet, vilket betyder att varor levereras till ön strax innan de ska konsumeras, i stället för att hämtas ur ett lokalt lager.

Fungerande hamnar är också viktiga för Försvarsmaktens möjlighet att flytta personal, fordon och annan utrustning i händelse av höjd beredskap.

– Utan en reservhamn är Gotland mycket sårbart. En reservhamn är därför nödvändig för Gotlands krisberedskap liksom vår totalförsvarsförmåga. Försvarsmaktens möjligheter att försvara Gotland vilar på stöd från civilsamhället, som exempelvis tillgången på drivmedel, livsmedel och sjukvård, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

I januari 2020 lämnade Länsstyrelsen i Gotlands län in en rapport till Trafikverket där myndigheten utredde Slites och Kappelshamns hamnar som reservhamn, med sistnämnda som bästa alternativ. Ju kortare överfartstiden är mellan det svenska fastlandet och Gotland, desto fler turer är möjliga att göra per dygn i ett läge av kris eller höjd beredskap. Överfartstiden mellan fastlandet och Slite är upp till den dubbla jämfört med till Kappelshamn. En hamn på östra sidan är också mer exponerad för eventuella stridshandlingar i Östersjön, och kan därmed vara svårare att försvara för Försvarsmakten.

I höstas gav Försvarsmakten i uppdrag till Fortifikationsverket att ta fram förslag på upprustning av Kappelshamns hamn. Det finns två alternativ: att hamnen rustas för att klara marinens behov, eller att den upprustas för att även kunna ta emot betydligt större fartyg, exempelvis Gotlandstrafikens. Sedan i höstas har Länsstyrelsen i Gotlands län arrangerat flera möten med företrädare för marinen, P 18, Fortifikationsverket, Trafikverket och Region Gotland.

– Kappelshamn är av stor betydelse, inte bara för gotländska och nationella behov utan även för internationella. Sverige står inför ett medlemskap i Nato och hamnen är väsentlig om Sverige behöver lämna värdlandsstöd. Försvarsmakten ser gärna att hamnen anpassas för totalförsvaret, men vi har en tidsplan att hålla och det gäller att regering och de civila myndigheterna håller tempot, säger Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente, P18.

På tisdagen var landshövding Anders Flanking värd för ett stormöte med Trafikverket, Försvarsmaktens högkvarter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Marinen, Region Gotland, polisen, P 18 och Sjöfartsverket där bland annat ansvarsförhållanden och finansiering diskuterades.

– Det är glädjande att det här mötet kunde genomföras med så stor uppslutning och så stort intresse för frågan om reservhamn. Frågan är för Gotland avgörande och vi behöver tillsammans komma fram till en lösning, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Samtliga deltagare var överens om reservhamnens stora betydelse, men för närvarande finns det ingen som har uppdraget eller medlen att finansiera det som krävs.

– För polisen vore en reservhamn en stor trygghet redan i fredstid eftersom den säkrar möjligheten för oss att vid behov tillföra både personal och utrustning, säger Emil Eisersjö, Lokalpolisområdeschef på Gotland.

Landshövdingen sammanfattar dagen:

– Jag tror att detta ska gå att lösa, men det är ont om tid. Det gäller för oss myndigheter att tillsammans beskriva läget för vår uppdragsgivare regeringen, Anders Flanking.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss