Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen påfyllnad av ved vid naturreservatens grillplatser

Naturbild över kustlandskap med grillplats. Två piktogram inklippta visandes ett fyllt vedförråd som är överkryssat samt ett nästan tomt vedförråd.

På grund av ekonomiska skäl fylls inte vedförråden i reservaten på från och med våren 2023. Foto: David Skoog

Framöver kommer besökare att behöva ta med egen ved eller kol till de grillplatser som finns i länsstyrelsens naturreservat.

I flera av länets naturreservat finns iordningsställda grillplatser och eldstäder. Vid drygt 30 av dessa finns även vedförråd där länsstyrelsen placerat ut ved för besökare att använda vid sitt besök i reservaten. Nu måste dessvärre påfyllnaden av veden vid dessa platser pausas på grund av sämre ekonomiska förutsättningar.

– Vi fick nära en halvering av budgeten i år jämfört med tidigare år. Vi behöver spara pengar där det går för att prioritera naturvårdande insatser. Det är såklart tråkigt, då vi vet att våra grillplatser är uppskattade, och att många gärna använder sig av den ved som vi lagt ut, säger Olle Karlsson, enhetschef för naturvårdsenheten.

Den ved som eventuellt finns vid grillplatserna sedan tidigare kommer att finnas kvar tills den använts upp. På de flesta platserna är dock veden redan slut. Som besökare kan man alltså inte räkna med att ved finns på plats utan man kommer nu att få ta med egen ved eller kol på utflykten.

– Det är inte tillåtet att såga ner träd, bryta grenar eller liknande för att elda med om veden är slut. Finns det ingen ved vid grillplatsen får man laga mat på annat sätt, säger Olle Karlsson.

Information om att veden inte längre fylls på kommer att sättas upp vid samtliga vedförråd och vid ingången till reservaten i fråga. Budskapet kommer även att spridas i sociala medier och på andra platser för att nå dem som tänkt bege sig ut till grillplatserna i sommar.

Kontakt