Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud gäller på hela Gotland

Tecknad symbol för eldningsförbud med en brasa överkorsad med ett rött streck.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med idag, fredag 12 maj, kl. 19.00 tills vidare.

På grund av den senaste tidens mycket torra väderläge är det nu hög risk för brand i skog och mark och stor till mycket stor risk för gräsbrand i Gotlands län. I samråd med räddningstjänsten har länsstyrelsen därför fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Förbudet börjar gälla redan idag.

– Det är en förebyggande åtgärd för att minska risken för bränder i skog och mark. Vi har under en tid haft klart väder, höga temperaturer och lite nederbörd, och ingen nederbörd ser heller ut att vara i sikte, säger Anneli Bergholm Söder, länsråd i Gotlands län.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark för aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande.

Det är fortfarande tillåtet att grilla inom sammanhållen bebyggelse, till exempel på den egna tomten. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

– Bränder kan ha fler orsaker än eldning och grillning som går överstyr. Vi vill därför även uppmana alla som vistas i naturen för arbete eller rekreation att vara försiktiga med sådant som skulle kunna orsaka en brand, som exempelvis skogs- och jordbruksmaskiner och cigarettfimpar, säger Anneli Bergholm Söder.

Om du upptäcker en brand är det viktigt att varna andra i närheten, sätta dig själv i säkerhet och ringa 112.

Beslutet om eldningsförbudet är fattat med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Beslutet gäller tills annat meddelas på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbplats. Undantag från förbudet kan ges av Räddningstjänsten vid Region Gotland om det föreligger särskilda skäl.

Föreskrift om tillfälligt eldningsförbud Pdf, 86.9 kB.

Kontakt