Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hotet mot kulturarvet: Vad kan vi lära av kriget i Ukraina?

Fedir
Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev

Hur hotas kulturarvet vid krig och vad kan vi på Gotland lära av händelserna i Ukraina? I samband med årets upplaga av konferensen Kulturmiljöforum gästades Gotland av Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, som genom sina dagboksanteckningar från krigsutbrottet berättade om hur man arbetat med att skydda kulturarvet och kulturmiljöerna i Ukraina.

Vid krigsutbrottet den 24 februari 2022 påbörjade jag och mina medarbetare arbetet med att montera ned och skydda alla föremål på museet. Vid dagens möte i Visby berättade jag om hur vi i praktiken arbetade för att skydda de mest värdefulla delarna av Ukrainas kulturarv och om hur våra erfarenheter i Kiev, kan vara aktuella för beredskapsplaneringen på Gotland, säger Fedir Androshchuk.

Samtidigt som Sverige rustar den militära förmågan pågår ett arbete med att stärka landets civila beredskap inom ramen för ett nytt totalförsvar. Länsstyrelserna har ansvaret för utmärkning av kulturföremål. Syftet med utmärkningen är att stridande parter ska kunna identifiera vilken egendom som omfattas av skydd enligt 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt.

– Länsstyrelsen i Gotlands län har under de senaste åren märk ut de mest betydelsefulla objekten i länet. Totalt handlar det om 57 objekt som nu skyddas enligt Haagkonventionen. Utmärkningen har skedd efter samråd med Visby stift, Riksantikvarieämbetet och Försvarsmakten, säger länsråd Anneli Bergholm Söder som också är nationellt länsråd för kulturmiljöfrågor.

Vid kulturmiljökonferensen medverkade även Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Rysslands invasionskrig mot Ukraina har kastat in Sverige och Europa i den svåraste säkerhetspolitiska situationen sedan kanske andra världskriget. Bland de verktyg som Ryssland och andra auktoritära stater använder, i fred och i krig, finns informationspåverkan som bedrivs kontinuerligt för att påverka vår opinionsbildning, hur vi tänker, hur vi uppfattar verkligheten och hur vi fattar beslut, säger Magnus Hjort.

Fakta om kulturmiljöforum

Kulturmiljöforum är ett nationellt samverkansforum för att lyfta, tydliggöra och bereda frågor inom kulturmiljöområdet. Länsstyrelsen i Gotlands län står värd för årsmötet som arrangeras i Visby. Vid mötet deltar representanter från samtliga län i landet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss