Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aurora 23: Länsstyrelsen i P4 Gotland om radions roll inom totalförsvaret

Bland deltagarna i Aurora 23 finns Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente, Anders Flanking, landshövding, Fredrik Persson, polisområdeschef och Rikard von Zweigbergk, beredskapschef vid Region Gotland.

Försvarsmaktens övning Aurora 23 är den största nationella militärövningen på över 25 år, men har även civila inslag. Under Aurora 23 har Länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med flera andra aktörer övat rutiner för samverkan i händelse av höjd beredskap.

Aurora 23, övningen där landets samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar, går mot sitt slut. Ett flertal civila myndigheter har också ingått, liksom förband från andra nationer, allt med syftet att öka den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Övningen pågår 17 april-11 maj och genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framför allt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen har märkts.

– Det här är en övning som främst har fokus på den militära delen av totalförsvaret, men civila myndigheter som bland andra Länsstyrelsen i Gotlands län finns också med, säger Martin Gouthering, tillförordnad försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Gotlands län har vid två tillfällen genomfört samverkansmoment med Försvarsmakten och andra aktörer som Region Gotland, polisen och Trafikverket. Det handlar om att öva den modell för samverkan i höjd beredskap som togs fram under Utvecklingssatsningen (se mer i slutrapporten nedan).

Momenten går under namnen Totalförsvarsledning och Totalförsvarssamordning, där det första momentet omfattade en mindre grupp organisationer som Försvarsmakten och länsstyrelsen, medan det andra momentet samlar en bredare grupp aktörer.

– Modellen har redan prövats vid tidigare övningar, så vi vet att den fungerar. Den är vår främsta metod för snabb samverkan mellan oss i rollen som länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och andra väsentliga aktörer, säger Martin Gouthering.

Inom ramen för Aurora 23 medverkade Martin Gouthering i Sveriges Radio P4 Gotland, där han bland annat talade om P4:s roll inom totalförsvaret som beredskapskanal.

Läs mer om samverkansmodellen för höjd beredskap på sidan 137 i rapporten ”Totalförsvar för ett starkare Gotland”.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss