Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så mår världsarvet Hansestaden Visby

Vy över en gata med kullersten kantad av gamla sten- och trähus i olika färger och storlekar.

Klimatförändringar, stort besökstryck och en förändrad användning av staden är några av de utmaningar som världsarvet Hansestaden Visby står inför. Men generellt sett är tillståndet för världsarvet gott. Det visar den så kallade Periodiska rapporteringen till UNESCO som Länsstyrelsen i Gotlands län nu har lämnat in till Riksantikvarieämbetet.

Alla världens världsarv ska regelbundet lämna in en Periodisk rapportering till UNESCO som en uppföljning av världsarvens tillstånd och status. Senast Sverige genomförde en rapportering var 2013.

– I år är det återigen dags för de svenska världsarven att göra sin rapportering. Länsstyrelsen ansvarar för arbetet, men det genomförs i nära samarbete med Region Gotland och Världsarvsrådet. Vi lämnar nu vår rapport vidare till Riksantikvarieämbetet som kompletterar med en del som de ansvarar för innan de skickar in hela rapporten till UNESCOs världsarvskommitté, berättar Kristin Löfstrand, kulturmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Rapporteringen är omfattande och handlar om allt från bebyggelse, ekonomi, turism och infrastruktur till förvaltning, forskning och utbildning. Rapporten visar att Hansestaden Visbys värden är bevarade, men att det finns delar att arbeta vidare med för att säkra världsarvet för kommande generationer.

– Tillståndet för världsarvets fysiska delar är generellt gott, men vi har samtidigt utmaningar på både kort och lång sikt som vi behöver hantera. Det handlar om behov av att se över hur vi använder oss av gällande lagstiftning, men också om viktiga frågor som hur vi organiserar arbetet på bästa sätt, bevarandet av en levande stadsmiljö och om klimatförändringar som påverkar oss redan idag, säger landshövding Anders Flanking.

Sedan den förra rapporteringen 2013 har en världsarvsstrategi för Hansestaden Visby tagits fram. Strategin antogs av regionfullmäktige år 2020. I strategin beskrivs hur världsarvsarbetet behöver följa samhällsutvecklingen i stort och vilka behov som finns för att bevara världsarvets unika värden.

– De utmaningar som identifieras i årets rapportering är sådant som behandlas i världsarvsstrategin med tillhörande handlingsplan. Genom att arbeta systematiskt och ta ett gemensamt ansvar för att implementera strategin har vi goda förutsättningar att möta utmaningarna, säger Louise Hoffman Borgö, världsarvssamordnare vid Region Gotland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss