Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 miljoner kronor i stöd för ökad biogasproduktion

Brogas AB har beviljats 25 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet för en produktionsanläggning som ska öka biogasproduktionen på Gotland.

Biogas från gödsel bidrar till energiförsörjningen och till att dämpa effekterna av globala bränsleförsörjningsstörningar på svensk ekonomi. Det bidrar också till cirkulation av näringsämnen och till minskade utsläpp av växthusgaser. Det senare är anledningen till att Naturvårdsverket har beviljat investeringen på Gotland medel från Klimatklivet.

– Biogas minskar växthusgasutsläppen både genom att det kan användas i stället för fossil energi och genom att det minskar utsläppen av metan från gödsel, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Brogas önskar med hjälp av stödet från Klimatklivet öka produktionen med cirka 50 procent jämfört med idag, från dagens 28-30 GWh till 45 GWh per år. Det motsvarar cirka 1500 000 liter bensin. Genom investeringen beräknas växtgasutsläppen minska med drygt 8 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Åtgärden innebär en total investering på 44,3 miljoner kronor. Utbyggnaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig biogasanläggning. Ansökan för miljötillstånd är inlämnad och bygglovsansökan lämnas in inom kort.

För att åtgärden ska komma till stånd är det flera viktiga delar som behöver vara på plats, inte minst efterfrågan på biogas från gotländska aktörer, både inom transporter och industri. Brogas samarbetar med lokala lantbrukare och den utbyggnad som planeras medger en ökad mottagningskapacitet av gödsel på cirka 80 000 ton.

– Det är viktigt med ett fungerande lantbruk. Det är tack vare lantbruket som vi har biogas på Gotland. Ett mål jag har är att vi i framtiden också använder biogasen i lantbruket, säger Magnus Ahlsten, Brogas grundare och ordförande.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet hanteras av Naturvårdsverket medan länsstyrelsen har hand om vägledning kring ansökan och viss handläggning av stödet.

Det senaste året har rekordmånga ansökningar kommit in till Klimatklivet och behoven av finansieringsstöd för klimatomställning är fortsatt stora. Förutom att minska klimatutsläppen ser Naturvårdsverket att klimatinvesteringarna även ökar självförsörjningen i Sverige.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss