Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spökgarn och annat skräp tas upp från havsbottnen

En hög med gamla fiskenät ligger på en gräsmatta med en strand i bakgrunden. I ena hörnet av bilden syns en blå EU-flagga med gula stjärnor i en cirkel och texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kvarlämnade fiskenät, delar av gamla trålkassar och annat så kallat ”akvatiskt skräp” kan både orsaka lidande för fiskar och andra vattenlevande djur och bidra till att plast och annat material förorenar havet. Under året kommer gotländska yrkesfiskare i samarbete med länsstyrelsen att dragga efter skräp i havet utanför Gotland i ett projekt som ska bidra till ett friskare Östersjön.

Länsstyrelsen har via Jordbruksverket beviljats 685.000 kronor från Europeiska havs-, fiske och vattenbruksfonden för att dragga efter förlorade fiskeredskap och annat skräp i Östersjön. Arbetet kommer att utföras under 2023 av yrkesfiskare på fem gotländska fiskebåtar.

– Från bland annat Sjöfartsverkets kartering av havsbottnar öster och sydost om Gotland och från rapporter från yrkesfiskare vet vi att det finns en del gamla synder på havsbotten utanför den gotländska kusten. Det handlar troligen inte om några enorma mängder skräp, men det är viktigt att vi får upp allt som går att få tag i, säger Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

En liknande insats genomfördes öster om Gotland 2021. Då samlades cirka 400 kilo material in, bland annat en gammal mätrigg, 800 meter piggvarsgarn, 200 meter torskgarn och delar av en silltrål. Skräpet transporterades efter mellanlagring på kaj till den marina återvinningscentralen i Sotenäs på västkusten.

Projektet är inte bara värdefullt för havsmiljön, det bidrar också till sysselsättning för gotländska yrkesfiskare i en tid då möjligheterna till kommersiellt fiske är begränsade.

– Bottenförhållandena utanför Gotlands kust är bitvis svåra med mycket sten som draggarna lätt fastnar i. Alla deltagande fiskare i det här projektet har tidigare erfarenhet av draggning och kommer att kunna bidra med viktig kompetens, säger Andreas Pettersson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss