Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till bildande av naturreservatet Mullvalds änge i Ardre socken

Länsstyrelsen avser att bilda naturreservatet Mullvalds änge på fastigheten Ardre Mullvalds 1:1. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande reservatet som nu är ute på remiss.

Innan länsstyrelsen fattar beslut om naturreservat ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken få möjlighet att yttra sig över förslaget. Inom det blivande reservatet finns dikessamfälligheten Gotland Ardre s:4. Genom denna kungörelse söker länsstyrelsen delägarna till samfälligheten.

Förslaget till beslut och skötselplan finns tillgängliga på länsstyrelsens webbplats alternativt hos länsstyrelsens kontor, enheten för naturskydd. Synpunkter på remissen kan lämnas senast den 15 maj 2023 till Länsstyrelsen i Gotlands län via post eller e-post. Märk yttrandet med dnr 511-1210-2020.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Petra Lundin, enheten för naturskydd.

Beslutsförslag Mullvalds änge Pdf, 257.9 kB.

Skötselplan Mullvalds änge Pdf, 4.7 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss