Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det du behöver veta om investeringsstöden i den Strategiska planen

Du som är jordbruks- eller trädgårdsföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Under år 2023 till 2027 finns det pengar att söka för att bland annat öka konkurrenskraften och ökad hållbarhet i svenskt jordbruk. Men, ibland kan det kännas svårt att veta var man ska börja.

Vilka stöd finns det?

Det finns totalt sju olika stöd som du kan söka. För många kan det finnas flera olika stöd som kan vara intressanta att söka. Information om respektive stöd finns att läsa på vår webbplats.

Startstöd

Du kan få startstöd om du (är 40 år eller yngre) ännu inte fyllt 41 år och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings¬företag.
Läs mer om Startstöd på lansstyrelsen.se 

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.
Läs mer om Investeringsstöd för bevattningsdammar på lansstyrelsen.se 

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.
Läs mer om investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder på lansstyrelsen.se 

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks¬företag, trädgårds¬företag och rennärings¬företag och vill investera i annan verksamhet.
Läs mer om investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på lansstyrelsen.se

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken.
Läs mer om investeringsstöd för kalkfilterdiken på lansstyrelsen.se

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.
Läs mer om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på lansstyrelsen.se 

Stöd för samarbeten - livsmedel och besöksnäring

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.
Läs mer om stöd för samarbeten på lansstyrelsen.se 

Vem kan söka stöden?

Stöden riktar sig till dig som är verksam inom jordbruk, trädgård eller rennäring. För en del av stöden har man valt att rikta in sig på nystartade företag och unga jordbrukare som vill ha stöd att komma i gång. Du kan läsa mer om vad som gäller under respektive stöd.

Var söker jag stöden?

Alla stöd och utbetalningar söks via Jordbruksverkets e-tjänst:
Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

När kan man söka stöden?

De olika stöden har olika ansökningsomgångar.

I tabellen kan du se under vilken period du kan söka respektive stöd:

Stöd

Ansökningsperiod

Startstöd

Kan sökas löpande

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Kan sökas löpande

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Kan sökas löpande

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

1 januari till 30 april och 1 juli till 31 oktober

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

1 februari till 31 maj 2023

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

1 januari till 30 april och 1 juli till 31 oktober

Stöd för samarbeten - livsmedel och besöksnäring

 Det kommer ske en utlysning under 2023

Vad händer när jag sökt stöden?

När du gjort din ansökan på Jordbruksverkets webbplats är det länsstyrelsen som handlägger din ansökan. Handläggningstiden för ansökan om stöd är 6 månader. Handläggning för ansökan om utbetalning är 4 månader. Har du några frågor om handläggningen är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan.

När får jag pengarna som jag sökt?

I ditt beslut om stöd får du information om när ansökan om utbetalning kan ske. Läs igenom ditt beslut om stöd och följ de anvisningar som avser utbetalningar. Om du inte följer anvisningarna kan du få avdrag på ditt stödbelopp.

Vad menas med urvalskriterier?

Varje län har regionala prioriteringar för alla ansökningar. Dessa prioriteringar kallas för urvalskriterier. Varje kriterium som du uppfyller i din ansökan ger dig poäng. För att vara stödberättigad måste din ansökan komma upp i minst 300 poäng. Din ansökan kan max komma upp i 1000 poäng.

Får alla som uppfyller urvalskriterierna stöd?

Är det många som söker samma stöd kommer olika ansökningar att jämföras mot varandra och därefter gallras. Om du då inte beviljas stöd, trots att du har uppnått minimipoängen, så kan du söka samma stöd igen i nästa ansökningsomgång. Tänk på att investeringen inte får vara påbörjad innan du får beslut om stöd.

Vad kan vara viktigt att tänka på för mig som söker stöd?

  1. När du skickar in din ansökan, se till att: Ansökan är komplett, du har svarat på alla frågor och att du bifogat alla bilagor som krävs. Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan.
  2. När du fått beslut om stöd är det viktigt att du läser igenom hela beslutet. Där kommer du hitta mycket viktig information gällande utbetalning och annat matnyttigt.

Visste du att?

Det finns ännu stöd kvar att söka för perioden 2015-2020. Läs mer på vår webbplats:

  • Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader
  • Förädlingsstöd för att skapa nya jobb 2015-2023
  • Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark 2015-2023
  • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 2015-2023
  • Investeringar i kommersiell och offentlig service 2015-2023
  • Stöd till hembygdsgårdar 2015-2023
  • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015-2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss