Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreskrifter för den nya nationalparken tas fram med hjälp av fokusgrupper

Ett flygfoto som visar en sjö med omkringliggande skog.

Nationalparken ska bildas runt vackra Bästeträsk. Foto: Gunnar Britse

Om drygt två år är det tänkt att den nya nationalparken på Gotland ska invigas, och nu har det blivit dags att fram förslag till föreskrifter för området. Under våren kommer olika fokusgrupper att bjudas in till möten för att diskutera de framtida föreskrifterna. Syftet är att ta reda på vilka behov som finns i området och vilka föreskrifter som behövs för att både skydda natur och gynna framtida besökare.

Nationalparker bildas i regel i natursköna och unika miljöer. För att skydda naturen och samtidigt göra området till en trevlig plats för besökare tar man fram föreskrifter som fungerar som en typ av regler för området. Självklart gäller Sveriges lagar och förordningar i första hand, men föreskrifterna preciserar vad man får och inte får göra i ett avgränsat område som i ett naturreservat eller en nationalpark. Det kan exempelvis handla om var man får eller inte får elda, tälta, cykla eller vilka växter man eventuellt får eller inte får plocka.

– Vi vill att den nya nationalparken ska bli en plats där människor ska känna sig välkomna att bedriva friluftsliv, utan att den känsliga naturen påverkas, säger Stefan Henriksson, projektledare vid Naturvårdsverket.

Det finns många olika perspektiv och förutsättningar som är viktiga att ha koll på när man ska ta fram förslag på föreskrifter. Projektgruppen för den blivande nationalparken kommer därför bjuda in till ett antal möten där fler har chans att bidra med kunskap och lämna inspel till föreskrifterna.

– Under våren kommer vi att bjuda in olika fokusgrupper där vi vid olika tillfällen fokuserar på olika ämnen och vilka föreskrifter som kan vara aktuella inom just det ämnet, berättar Karolina Johansson, projektledare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Fokusgrupperna kommer bestå av bland annat boende i området, jägare, friluftsintresserade, ryttare, hobbycyklister och företagare som finns eller är intresserade av att starta en verksamhet i anslutning till nationalparken.

– Det är viktigt för oss att de som verkar eller planerar att verka i området är delaktiga i framtagandet av föreskrifter. Dels för att vi ska få samma bild av dagens användning av området, och dels för att skapa en förståelse för processen framåt, berättar Karolina Johansson, projektledare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

I slutet på sommaren kommer projektgruppen ta fram ett färdigt förslag på föreskrifter. I september ska föreskrifterna, som en del av förslaget om bildande av en ny nationalpark, skickas iväg på remiss till ett flertal aktörer som då har en chans att tycka till.

Är du intresserad av att ingå i någon av de planerade fokusgrupperna? Skicka en intresseanmälan via e-post till: bastetrask.gotland@lansstyrelsen.se, så hör vi av oss!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss