Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brajdgatskogen blir nytt reservat
och Hejnum Kallgate blir större

Skogsmark med solljus strilande ner på markskiktet. Marken är täckt med mossa och gräs och trädstammarna ser ut att tillhöra både barr- och lövträd.

I Bradgatskogen finns en särpräglad och för Gotland ovanlig skog. Här växer både barrträd och ädellövträd på frisk mark. Foto: Elina Ambjörnsson.

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Brajdgatskogen i Bäl socken. I samband med bildandet av det nya reservatet har även beslut fattats om att utvidga det närliggande naturreservatet Hejnum Kallgate i Hejnum socken.

Brajdgatskogen är ett skogsområde strax sydöst om Bäl kyrka. Här växer mestadels gransumpskog och frisk barrskog med gran och tall. Det finns även ett stort antal ädellövträd i området så som björk, ask, lundalm och skogsek.

– Brajdgatskogen utgörs av en särpräglad, och för Gotland ovanlig, skog som är mycket artrik. I markskiktet växer det ovanliga gräset skogskorn och den värdefulla svampen svartgrön spindling. Men det som gör området sticker ut lite extra är den rika lavfloran. Här finns hela 14 rödlistade lavar som lever på ädellövträd. Två av dem är kritiskt hotade, säger naturvårdshandläggare Elina Ambjörnsson.

Om man tittar i historiska kartor ser man att området utgörs av en gammal betad utmarksskog. Det märks även på de lämningar som finns i området. I den nordvästra delen finns en del av en forntida väg och tre gravar från brons- och järnåldern. I den sydöstra delen går ytterligare en bit av en medeltida väg, och det är den vägen, Brajdgate, som gett området sitt namn.

– Brajdgatskogen påminner om en sagoskog, med gamla granar på höga socklar, stora ädellövträd och murgröna som slingrar sig fram över träd och mark, säger Elina Ambjörnsson.

För den som är van att ta sig fram i svårframkomlig terräng och samtidigt uppleva en unik skog på Gotland är Brajdgatskogen värt ett besök.

Utvidgande av reservatet Hejnum Kallgate

Naturområde med stätta över trådstaket. Bakom stättan finns en spång som leder vidare över gräsmark mot lågvuxen skog. I förgrunden syns en vägvisare i trä med skylt som pekar åt vänster i bild med texten "1,2" och bilden av ett utsiktstorn.

I Hejnum Kallgate finns flera anordningar för friluftslivet. Foto: Cecilia Nygren.

Hejnum Kallgate ingår i ett över tusen hektar stort våtmarksområde där färgsprakande rikkärr och knotiga barrskogar avlöser varandra. Hela kärnområdet för våtmarker är Natura 2000-område sedan 2005 och delar av det är idag naturreservat. Länsstyrelsen jobbar löpande med att utvidga naturreservaten allteftersom markägare önskar det. I det här beslutet är det reservatet Hejnum Kallgate som utvidgas. 120 hektar läggs till den i södra delen av våtmarksområdet som gränsar mot väg 147, Slitevägen.

– Till sommaren när rikkärren blommar i regnbågens alla färger så är reservatet väl värt ett besök. Om du kommer i juni månad har du även chans att få se den ovanliga fjärilen väddnätfjäril flyga runt bland blommorna, säger naturvårdshandläggare Ingrid Thomasson.

Genom området, både i och utanför reservatet, löper en vandrings- och cykelled. Här finns även ett utsiktstorn där man kan få en översikt över det orörda landskapet. Vandringsleden är skyltad från Slitevägen och vid början av leden finns både parkering och grillplats.

– Även om reservatet bara täcker en liten och splittrad del av området så är hela våtmarksområdet iordningställt för besökare sedan tidigare. Området är också välskött av de som äger och brukar markerna. Det är extra roligt att bilda ett reservat som är så välkomnande för besökare, säger Ingrid Thomasson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss