Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fredning av gädda och abborre

undervattensfoto av en silverfärgad fisk med mörka ränder och röda fenor.

Nu inträder gäddans och abborrens lekperiod. Under perioden 1 mars till 31 maj är det förbjudet att fiska dessa arter i kustvattenområdet inom Gotlands län.

Syftet med bestämmelsen är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.

Under resten av året ska regelverket för gädda följas när det gäller minimimått och maximimått samt fångstbegränsning. För gädda är minimimåttet 40 cm och maximimåttet 75 cm. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Eftersom gädda och abborre är två mycket viktiga arter för våra kustnära ekosystem och för att bestånden behöver öka så rekommenderar länsstyrelsen att:

  • inte ta upp mer än maximalt 5 abborrar/fisketillfälle.
  • inte ta upp abborrar som är längre än 30 centimeter, eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult.
  • helst undvika att fiska efter gädda. Skulle du få en gädda i nät eller på kroken så släpp om möjligt tillbaka den. Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss