Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får arkeologiarbetet ett handlingsprogram fram till 2026

Bildmontage. I bakgrunden ett rutnät med färgade sidor från handlingsplanen. I förgrunden framsidan till det arkeoliska handlingsprogrammet

Det arkeologiska handlingsprogrammet gäller för tidsperioden 2023–2026 och finns att ladda ner för läsning.

Nu finns ett arkeologiskt handlingsprogram för perioden 2023 till 2026. Handlingsprogrammet ska ge både länsstyrelsen och andra som är verksamma inom arkeologin förutsättningar att arbeta strategiskt och samsynt.

Det finns ett stort intresse för Gotlands fornlämningsmiljöer, både nationellt och internationellt. Många och ofta välbevarade lämningar bidrar till att skapa den landskapsbild vi har på ön.

Genom ett handlingsprogram får Länsstyrelsen förutsättningar att arbeta mer strukturerat och strategiskt med arkeologiska frågor och kopplat till olika mål och tvärperspektiv. Programmet i sig har delats in i tio fokusområden med riktade insatser för respektive fokusområde. Förutom för länsstyrelsens egnet arbete finns andra indirekta målgrupper som länsmuseum, arkeologer, företag och kommunala funktioner inom planering och kulturmiljö.

– Handlingsprogrammet är inte utformat för att bli en hyllvärmare, utan ska leda till praktiskt arbete genom att vi tydligt kopplar det till den årliga verksamhetsplaneringen. Många av programmets insatser syftar till fördjupad dialog med olika målgrupper, vilket är viktigt för att handlingsprogrammet ska få bra genomslagskraft, säger Daniel Langhammer, arkeolog och kulturmiljöhandläggare.

Här kan du ladda ner det arkeologiska handlingsprogrammet. Pdf, 32.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss