Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreslår utökad fredningstid för havsöring

Havsöring

Länsstyrelsen föreslår att fredningstiden för havsöring förlängs med två månader inom 25 fredningsområden runt Gotland, samt att det införs en fångstbegränsning på en vild havsöring per dag för handredskap och ryssja.

– Pågående klimatförändringar där torra somrar med uttorkade vattendrag har medfört att det antal lekfiskar som återvänder minskar sedan ett antal år. Nedgången är så pass påtaglig att vi vill sätta in åtgärder i god tid, säger länsfiskekonsult Peter Landergren.

Om förslaget blir verkligen skulle det innebära att fredningstiden utökas så att fiskeförbudet i våra fredningsområden för havsöring gäller 1 september – 31 januari samt att en fångstbegränsning på en vild havsöring per dag införs för handredskap och ryssja.

Länsstyrelsen önskar också att Gotland ska utgöra pilotområde för ett fångsrapporteringssystem för fritidsfiske.

– Vi behöver bättre data för hur mycket fisk av olika arter som faktiskt tas upp. Rapporteringen är också en viktig del i övervakningen av bestånden, säger Peter Landergren.

Förslaget som nu skickats in till Havs- och vattenmyndigheten kommer att skickas ut på remiss innan beslut fattas av myndigheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss