Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intressanta samtal om världsarvets utveckling

Vy över Visby mot havet med folkliv på torget, ruiner och en blandning av moderna och äldre hustak.

Landshövding Anders Flanking bjöd i veckan in representanter från Region Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Gotlands museum och Visby centrum för att diskutera det gemensamma ansvaret för världsarvet Hansestaden Visbys framtida hållbara utveckling.

Enligt visionen i den nationella världsarvsstrategi som Riksantikvarieämbetet beslutade om 2019 ska världsarven visa vägen till en hållbar och fredlig värld.

– Det är en ambitiös vision som kräver ett ambitiöst arbete av alla de svenska världsarven. Jag ser en stor potential för att Visby och Gotland ska kunna bidra. Syftet med det här dialogmötet var att diskutera hur vi på bästa sätt tar arbetet med vår regionala världsarvsstrategi vidare och hur vi bidrar till den nationella visionen, säger Anders Flanking.

Under mötet presenterades resultat och lärdomar från projekt kring hållbar utveckling av världsarvet och hur en hållbar utveckling av turismen kan bidra. Deltagarna fick också ta del av hur man i Falun har valt att organisera sitt världsarvsarbete.

– Att Visby har fortsatt att utvecklas och vara en levande stad, från medeltiden till nu, är en av anledningarna till att staden idag klassas som ett världsarv. En fortsatt hållbar utveckling av Visby är ett gemensamt ansvar mellan flera olika aktörer och vi är överens om att vi behöver ha ett fortsatt starkt samarbete när strategin och tillhörande handlingsplan nu ska implementeras, säger Anders Flanking.

Världsarvet Hansestaden Visby

Hansestaden Visby upptogs på Unescos världsarvslista 1995. Världsarvsstatusen ska beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete.

På Gotland finns ett världsarvsråd som leds av Region Gotland. Rådet har till uppgift att ta fram en plan för hur världsarvet ska förvaltas. Vid Region Gotland finns också en världsarvssamordnare som leder och samordnar arbetet med att ta fram, uppdatera och följa upp förvaltningsplanen.

Länsstyrelsen har ansvaret för kulturmiljön i länet och har uppsikts- och tillsynsansvar för världsarvet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss