Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända och skyddsbehövande till Gotlands län under 2023

Nu har regeringen beslutat om länstalen som avgör hur många nyanlända som anvisas till respektive län. Totalt 37 nyanlända personer kommer under 2023 anvisas till Gotland.
– Därutöver är det även 52 skyddsbehövande från Ukraina som kommer att välkomnas till Gotland, säger Annette Johansson, tillförordnad enhetschef på Länsstyrelsen.

Totalt omfattas 3 300 nyanlända av anvisningar till landets kommuner under 2023. Av det totala antalet är uppemot hälften barn och 900 är kvotflyktingar som kommer till Sverige.

I jämförelse med 2017 då 213 personer anvisades till Gotland är det stor skillnad i mottagandet av antal nyanlända för 2023. 37 personer är det lägsta länstalet sedan 2016.

Med anledning av kriget i Ukraina kommer Gotland även motta ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.

– Regeringen har beslutat att Migrationsverket får anvisa 7 100 skyddsbehövande från Ukraina till landets olika kommuner. Gotland ska under 2023 ta emot 52 personer, säger Annette Johansson.

Anvisning av personer som är nyanlända görs med stöd av bosättningslagen. Lagen syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek. Men också det övriga mottagandet, vilket bland annat omfattar nyanlända som ordnar bostad på egen hand (självbosatta). Bosättningslagen innebär att kommuner ska ta emot och ordna bostad till dem som anvisas.

Kontakt