Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett
nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 14 december 2022 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Hamrar.

Naturreservatet berör fastigheten Bunge Änge 1:3.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen
i Gotlands län, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till
gotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning. Diarienummer 511-3458-19 bör anges.

Kontakt